*alt_site_homepage_image*
En

Nelaisvėje laikomi laukiniai gyvūnai gyvens geresnėmis sąlygomis

Gyvoji gamta

Nelaisvėje laikomi laukiniai gyvūnai gyvens geresnėmis sąlygomis

Nuo š. m. lapkričio 1 d. įsigalios aplinkos ministro patvirtintos naujos redakcijos Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklės.

„Šiose taisyklėse asmenys, laikantys laukinius gyvūnus, ras daug naujovių, įpareigojančių užtikrinti, kad gyvūnai būtų laikomi tinkamomis sąlygomis. Todėl po taisyklių įsigaliojimo yra numatytas 18 mėnesių laikotarpis, per kurį jų šeimininkai turės pagerinti laukinių gyvūnų laikymo sąlygas“, – sako aplinkos viceministras Kęstutis Šetkus. 

Pirmą kartą sudarytas Leidžiamų nelaisvėje laikyti ir leidžiamų nelaisvėje veisti laukinių gyvūnų (žinduolių) rūšių sąrašas. Taisyklėse numatyta, kad leidžiama veisti įvairių rūšių peles, žiurkėnus, šinšilas, bizonus, stumbrus, stirnas danielius, elnius, muflonus. Kai kurias rūšis - paprastąją afrikinę miegapelę, nykštukinę voverinę skraiduolę, keturpirštį (afrikinį) ežį, patagoninę marą – bus galima veisti iki 2025 m. rugsėjo 1 d.

Taip pat nustatyti nauji minimalūs reikalavimai žinduolių laikymui nelaisvėje. Pavyzdžiui, laikant 1–2 kiškius, kiškėnus ar triušius lauko patalpos plotas turės siekti 20 kv. m, o jeigu laikomi 1–2 juodieji ar rudieji lokiai, tuomet lauko patalpų plotas turėtų būti  900 kv. m.

Taisyklėse pakeisti kai kurių rūšių roplių patalpų minimalūs dydžiai, nelaisvėje laikomus paukščius uždrausti laikyti pririštus.

Šiame teisės akte nustatytas ir maksimalus leidžiamas aptverti miško žemės plotas laukiniams gyvūnams laikyti nelaisvėje. Pavyzdžiui,  laikant vieną stirną ar danielių bus galima aptverti 0,5 ha ploto, o už kiekvieną papildomai laikomą gyvūną yra numatytas papildomas plotas nuo 0,15 iki 0,3 ha.

Dar vienas svarbus pakeitimas – laukinių žinduolių, paukščių, roplių ir varliagyvių rūšių laukinius gyvūnus juos išvežant iš nuolatinės laikymo vietos leidžiama demonstruoti tik mokslo ir švietimo tikslais, kai nesiekiama gauti pajamų, kai šie gyvūnai neatlieka triukų ir manevrų.

Taip pat nelaisvėje laikomus plėšriuosius paukščius bus leidžiama išvežti iš nuolatinės laikymo vietos, kai jie naudojami medžioklėje arba laukinių paukščių gausai reguliuoti (baidyti). Tokias atvejais reikės turėti jų teisėto įsigijimo dokumentą arba komercinio naudojimo sertifikatą.

Kaip ir anksčiau, reguliuojant laukinių paukščių gausą reikės turėti Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą naudoti saugomas rūšis arba Aplinkos apsaugos departamento išduotą išvadą dėl populiacijos reguliavimo tikslingumo.

Leidžiamų nelaisvėje laikyti ir leidžiamų nelaisvėje veisti laukinių gyvūnų (žinduolių) rūšių sąraše yra 30 rūšių ir 4 genčių žinduoliai. Kitų rūšių žinduolius laikyti nelaisvėje draudžiama, išskyrus atvejus, kai gyvūnai teisėtai įgyti iki 2024 m. balandžio 1 d. Iki šios datos įsigytus gyvūnus bus galima laikyti be galimybės jiems veistis.

Šis terminas numatytas, kad visuomenė ir gyvūnų veisėjai susipažintų su informacija apie leidžiamus laikyti ir veisti laukinius gyvūnus, pasirengtų pokyčiams. Šis draudimas netaikomas laikant laukinius gyvūnus zoologijos soduose, kai asmenys vykdo saugomų rūšių veisimo ir paleidimo į laisvę programas, siekiant šių rūšių populiacijų atkūrimo ir reintrodukcijos.

Sudarytas domestikuotų (kurie per vykdytą selektyvaus veisimo procesą yra įgiję genetinių pasikeitimų, modifikavusių jo išvaizdą, fiziologiją ir elgesį) žinduolių sąrašas, kad būtų aiškiai reglamentuota, kokių rūšių gyvūnams netaikomos Laukinės gyvūnijos įstatymo ir taisyklių nuostatos.

Nustačius naujus minimalius reikalavimus žinduolių laikymui nelaisvėje ir pakeitus kai kurių rūšių roplių patalpų minimalius dydžius, kaip numato Laukinės gyvūnijos įstatymas, asmenys privalės ne vėliau kaip per 18 mėn. nuo naujų taisyklių įsigaliojimo įkurdinti laukinius gyvūnus ne blogesnėmis sąlygomis.

Nustačius maksimalų leidžiamą aptverti miško žemės plotą laukiniams gyvūnams laikyti nelaisvėje, asmenys per 18 mėn. po taisyklių įsigaliojimo privalės pagal nustatytus reikalavimus sumažinti aptverto miško žemės plotą arba padidinti jame laikomų laukinių gyvūnų skaičių, jeigu jų laikoma per mažai.

Leidimo laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus turėtojas bus įpareigotas apie saugomos rūšies laukinio gyvūno (žinduolių, paukščių, roplių) nugaišimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą dieną, informuoti Aplinkos apsaugos departamentą.

Nelaisvėje laikomi globoti paimti iš aplinkos saugomoms rūšims nepriskiriamų laukinių žinduolių rūšių gyvūnai, išskyrus Vabzdžiaėdžių (Insectivora), Graužikų (Rodentia) (išskyrus upinį bebrą (Castor fiber)) ir Kiškiažvėrių (Logomorpha) būrių žinduolius, turi būti ženklinami ir apie tai ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų reikia pranešti Aplinkos apsaugos departamentui.

Taisyklėse nustatyta, kad svetimžemes rūšis – fazanus ir danielius – leidžiama perkelti ir išleisti į laisvę iki 2024 m. rugpjūčio 1 d. Po šio termino nurodytų rūšių gyvūnus, kaip ir kitų svetimžemių rūšių laukinius gyvūnus, bus draudžiama išleisti į laisvę.

Kaip ir dabar, leidimus laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus, leidimus naudoti laukinius gyvūnus kryžminimui ir kitiems tikslams išduoda, gali sustabdyti ar panaikinti Aplinkos apsaugos agentūra.

Su naujos redakcijos Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklėmis galite susipažinti čia.

__________________________________________

Aplinkos ministerijos informacija.

Informacija atnaujinta: 2023-08-09