*alt_site_homepage_image*
En

Metinėje ataskaitoje – 2022-ųjų duomenys apie Lietuvos aplinkos būklę

Cheminės medžiagos, Gyvoji gamta, Oras, Taršos prevencija, Vanduo, Visos naujienos

Metinėje ataskaitoje – 2022-ųjų duomenys apie Lietuvos aplinkos būklę

Aplinkos apsaugos agentūra pristatė apibendrintą Lietuvos aplinkos būklės ir jos pokyčių ataskaitą už 2022-uosius metus.

Pasak Aplinkos apsaugos agentūros direktorės Mildos Račienės, Lietuva, kaip ir kitos šalys susiduria su nuolatiniais iššūkiais įvairiose aplinkosauginėse srityse. „Nuosekli ir sisteminė aplinkos būklės stebėsena labai svarbi, kadangi patikimi, objektyvūs, o svarbiausia – nuosekliai renkami ir apdorojami duomenys, pateikiami apibendrinimai padeda objektyviai įvertinti esamą situaciją ir pastarųjų metų pokyčių tendencijas, numatyti priemones ir veiksmus, kurie būtini siekiant teigiamų ir efektyvių aplinkosaugos pokyčių“, – pabrėžė M. Račienė.

Nuo oro iki žaliosios energetikos ir taršos prevencijos

Aplinkos apsaugos agentūra šiame leidinyje pristato naujausią informaciją apie aplinkos oro kokybę, pagrindinius teršėjus ir jų išmetamus teršalus. Ataskaitoje surinkti duomenys apie paviršinių vandens telkinių, Kuršių marių ir Baltijos jūros būklę pagal skirtingus rodiklius. Išsamiai pristatyta ir viena iš Lietuvos upių būklės gerinimo priemonių – upių renatūralizacija.

Leidinyje galima susipažinti su šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio pokyčiais 1990–2021 m. laikotarpiu, įvertinus CO2 ekvivalentą skirtinguose sektoriuose (energetikos, transporto, pramonės, žemės ūkio, žemės naudojimo, paskirties keitimo ir miškininkystės, atliekų).

Ataskaitoje apibendrinta informacija apie cheminių medžiagų kiekius, kurie buvo importuoti, pagaminti ar sunaudoti Lietuvoje 2020–2022 m., išsamesnė informacija pateikiama apie šviną ir mikroplastiką, jų neigiamą poveikį ekosistemoms ir ES taikomus ribojimus.

Kertinės Aplinkos apsaugos agentūros funkcijos – ūkinės veiklos aplinkosauginis reguliavimas, monitoringas ir tyrimai. Gyvosios gamtos aplinkosauginį reguliavimą atsispindi išduotų leidimų (stebėsenai, populiacijos reguliavimui, paukščių lizdų perkėlimui) apibendrinta statistinė informacija. Ataskaitoje galima rasti duomenis  apie žaliosios (vėjo) energetikos plėtros dinamiką 2019-2022 m., aplinkosauginių leidimų (TIPK ir TL) pobūdį ir vyraujančias veiklas. Atliekų tvarkymo sritį atskleidžia aktuali informacija apie nebetinkamų naudoti padangų surinkimą ir tvarkymą 2011-2021 m. laikotarpiu.

Ataskaita – interaktyviame formate

Šiemet ataskaita pirmą kartą parengta skaitmeniniame interaktyviame formate. Tekstinė informacija papildyta įvairiomis statistinėmis diagramomis, žemėlapiais, švieslentėmis, video medžiaga.

Pirmą kartą išsamūs duomenys apie išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekius pateikiami interaktyviose švieslentėse pagal skirtingus sektorius ir įvairius parametrus. Interaktyviame žemėlapyje pateikti duomenys apie vėjo jėgaines Lietuvoje. Su Aplinkos apsaugos agentūroje vykdomais aplinkos tyrimais galima susipažinti video medžiagoje apie mokslinių tyrimų laivą katamaraną „Vėjūnas“.

„Interaktyvios priemonės suteikia naujų galimybių statistinius duomenis pateikti dinamiškai, skaitytojai informaciją gali peržiūrėti skirtingais statistiniais pjūviais, atsisiųsti norimus duomenis. Tikimės, kad ši ataskaita bus įdomi ir naudinga ne tik politikos formuotojams, aplinkosaugos sričių ekspertams, bet ir plačiajai visuomenei“, – pabrėžė Aplinkos apsaugos agentūros direktorė Milda Račienė.

Susipažinti su ataskaita galima ČIA.

Informacija atnaujinta: 2023-12-22