Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Taršos prevencija > Tirpiklius naudojantys įrenginiai

 

Tirpiklius naudojantys įrenginiai

Įregistruoti organinius tirpiklius naudojantys įrenginiai

Pagal lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, išmetimo ribojimo ir įrenginių registravimo taisyklių 7 priedą, kuris patvirtintas 2017 m. gruodžio 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-1045.

 

ĮREGISTRUOTŲ ORGANINIUS TIRPIKLIUS NAUDOJANČIŲ ĮRENGINIŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Veiklos

vykdytojas,

veiklos

vykdymo

vietos (-ų)

adresas

Veiklos rūšis

pagal Taisyklių

2 priedą

Įrenginio

pavadinimas,

adresas

Įrenginio

įregistravimo

data

Įrenginio

registra-cijos

duomenų

tikslinimo data

Įrenginio

išregistravimo

data

Organinio

tirpiklio

suvartojimo

riba, t/m

AAA sprendimu

įrenginiui taikomos

įšimtys

AAA sprendimu

įrenginiui taikomi kiti reikalavimai

Išmetamų LOJ kiekio monitoringo reikalavimai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 1. UAB "PAULINI", Lakūnų g. 24, LT12135 Vilnius
Sausasis (cheminis) valymas
Sausasis (cheminis) valymas, Lakūnų g. 24, LT12135 Vilnius    2018.02.06 -
-
-
-
-
 -