Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Taršos prevencija > Tirpiklius naudojantys įrenginiai

 

Tirpiklius naudojantys įrenginiai

Naujai įregistruoti organinius tirpiklius naudojantys įrenginiai

Pagal lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, išmetimo ribojimo ir įrenginių registravimo taisyklių 7 priedą, kuris patvirtintas 2017 m. gruodžio 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-1045.

 

ĮREGISTRUOTŲ ORGANINIUS TIRPIKLIUS NAUDOJANČIŲ ĮRENGINIŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Veiklos

vykdytojas,

veiklos

vykdymo

vietos (-ų)

adresas

Veiklos rūšis

pagal Taisyklių

2 priedą

Įrenginio

pavadinimas,

adresas

Įrenginio

įregistra-vimo

data

Įrenginio

registra-cijos

duomenų

tikslinimo data

Įrenginio

išregistra-vimo

data

Organinio

tirpiklio

suvarto-jimo

riba, t/m

AAA sprendimu

įrenginiui taikomos

įšimtys

AAA sprendimu

įrenginiui taikomi kiti reikalavimai

Išmetamų LOJ kiekio monito-ringo reikala-vimai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 1. UAB "PAULINI", Lakūnų g. 24, LT12135 Vilnius
Sausasis (cheminis) valymas
Sausasis (cheminis) valymas, Lakūnų g. 24, LT12135 Vilnius  

2018.

02.07

-
-
Bet koks kiekis
-
-
 -
2.
UAB "Plastoera", Lentpjūvės g. 10, Didžiulių k., Raseinių r.
 Lipniosios dangos (>5)
 UAB "Plastoera" detalių iš stiklo platiko gamyba, Lentpjūvės g. 10, Didžiulių k., Raseinių r. 2015 m.

2018.

02.22

 
 - 5-15
-
 -  -
 3. UAB "Miesto Upė", Švitrigailos g. 11A, Vilnius
Sausasis (cheminis) valymas
Sauso valymo mašina, Švitrigailos g. 11A, Vilnius

2018.

03.28

-
 -  Bet koks kiekis -
-
-
4. UAB "IKI BLIC", Karo ligoninės g. 6, Kaunas Sausasis (cheminis) valymas UAB "IKI BLIC", Karo ligoninės g. 6, Kaunas  2014 m. 2018.
05.07
- Bet koks kiekis      
5.

UAB "ALTAS komercinis transportas"

Centrinė g. 30,

Pikutiškių k., Avižienių sen., Vilniaus r.

Transporto priemonių padengimas dangomis (<15) ir transporto priemonių pakartotinė apdaila

Transporto priemonių dažykla,

Centrinė g. 30,

Pikutiškių k., Avižienių sen., Vilniaus r.

2018.

02.22

- - >0.5  - -
 -
6.

UAB "Kauno kailiai",

Piliakalnio g. 3, Kaunas

Paviršių valymas (>1) Piliakalnio g. 3, Kaunas
2013 m.

 2018.

06.08

 2018.

10.16

 Duomenys

tikslinami

 - -
-
7.

AB "Freda",

Piliakalnio g. 3, Kaunas

Paviršių valymas, naudojant Taisyklių 28-30 punktų apibrėžtus junginius (> 1);

Medienos paviršių dengimas (>15)

Piliakalnio g. 3, Kaunas
2013 m.

2018.

06.25

 -

>5

>25

 -  -

-

8. UAB "Umaras", Pramonės g. 19A, Utena Kita rotacinė giliaspaudė, fleksografija, rotacinė trafaretinė spauda, laminavimo arba lakavimo vienetai (> 15) Pramonės g. 19A, Utena 2013 m.

2018.

08.06

- >25 - - -
9.

UAB "Druka",

Mainų g. 5-3,

Klaipėda

Termostabilizacinė

ruloninė ofsetinė

spauda (>15)

Mainų g. 5-3,

Klaipėda

2018.

08.16

- - 15-25 - -  -
10.

UAB "Kailenos kailiai",

Aerouosto g. 11, Šiauliai

Sausasis (cheminis) valymas Aerouosto g. 11, Šiauliai -

2018.

08.21

-

Bet koks

kiekis

- - -
11. AB "Tigera", Taikos pr. 60a, Kaunas Sausasis (cheminis) valymas

Sausasis (cheminis) valymas, Taikos pr. 60a, Kaunas

2015.
05.05
2018.
09.20
-

Bet koks

kiekis

- - -
12. UAB "Seifuva", Pramonės g. 7, Utena

 

Kitų paviršių valymas

Pramonės g. 7, Utena
-
2018.
09.17
-

 

Kitų paviršių valymas: 2-10

 -  - -
13. UAB "Drabužių valykla", Č. Sasnausko g. 53, Kaunas Sausasis (cheminis) valymas UAB "Drabužių valykla", Č. Sasnausko g. 53, Kaunas 2014 m. 2018.
09.25
-

Bet koks

kiekis

- -

 

-

14. UAB "Saberta", Gabijos g. 21, Kaunas

Sausas

(cheminis) valymas

"Firbimatik Silver", Bijūnų g. 4, Kaunas 2013 m.

2018.

09.27

 
 -  

Bet koks

kiekis

-
-
 
15.
AB "Kauno baldai",  Drobės g. 66, Kaunas
Lipniosios dangos (>5)
 AB "Kauno baldai",  Drobės g. 66, Kaunas  2013 m.

 2018.

10.08

 - 5-15 
 - -
-

 

 

 

Iki 2017 m. gruodžio 27 d. LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-1045 įsigaliojimo dienos įregistruotų Įrenginių sąrašas 

 

Jei Įrenginius eksploatuojantys veiklos vykdytojai, per vienerius metus nuo šio įsakymo įsigaliojimo datos (iki 2018 m. gruodžio 27 d.) nepateiks Aplinkos apsaugos agentūrai patikslintų Įrenginio registracijos duomenų, toks Įrenginys bus išregistruotas.