Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Taršos prevencija > Tirpiklius naudojantys įrenginiai

 

Tirpiklius naudojantys įrenginiai

 

 

Vadovaujantis 2017 m. gruodžio 27 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-1045 Įrenginius eksploatuojantys veiklos vykdytojai, per vienerius metus nuo šio įsakymo įsigaliojimo datos (iki 2018 m. gruodžio 27 d.) nepateikę Aplinkos apsaugos agentūrai patikslintų Įrenginio registracijos duomenų, yra išregistruoti. IŠREGISTRUOTŲ ORGANINIUS TIRPIKLIUS NAUDOJANČIŲ ĮRENGINIŲ SĄRAŠAS.

 

 

Mokeščiai už organinius tirpiklius naudojančių įrenginių įregistravimą bei įrenginio registracijos duomenų tikslinimą

 

Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūras) Cheminių medžiagų skyrius informuoja, kad 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2018 m. lapkričio 26 d. Nr. D1-986 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 620 „Dėl lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, išmetimo ribojimo ir įrenginių registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, kuris įpareigoja veiklos vykdytojus už įrenginio įregistravimą ar įrenginio registracijos duomenų tikslinimą sumokėti valstybės rinkliavą, nustatytą Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

 

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458  buvo pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 946 (toliau – Rinkliavų nutarimas), kuris nustato, kad:
•    organinius tirpiklius naudojančio įrenginio, kurį įregistruoja Agentūra įregistravimo valstybės rinkliavos dydis yra 35 EUR;
•    registracijos duomenų tikslinimo Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19(3) straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytu pagrindu valstybės rinkliavos dydis yra 28 EUR;
•    registracijos duomenų tikslinimo Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19(3) straipsnio 7 dalies 3 punkte nurodytu pagrindu valstybės rinkliavos dydis yra 22 EUR.

   Pažymime, kad vadovaujantis  Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19(3) straipsnio 7 dalimi įrenginio registracijos duomenys turi būti tikslinami, kai yra bent viena iš šių sąlygų:
1) planuojamas įrenginio esminis pakeitimas (t. y. planuojama padidinti įrenginio suvartojamų organinių tirpiklių kiekį tiek, kad dėl to išmetamų lakiųjų organinių junginių kiekis padidėtų daugiau kaip LOJ taisyklėse nustatytas procentas) ir (ar) planuojama pakeisti šiame įrenginyje vykdomą veiklos rūšį, nurodytą LOJ taisyklėse;
2) LOJ taisyklėse nustatyta tvarka atlikus įrenginio eksploatavimo atitikties LOJ taisyklių reikalavimams įvertinimą, nustatoma, kad reikia laikytis griežtesnių ar papildomų įrenginio eksploatavimo sąlygų arba užtikrinti naujo ar pakeisto aplinkos apsaugos normatyvo ar aplinkos apsaugos standarto laikymąsi ir (ar) atitiktį naujai ar pakeistai aplinkos kokybės normai;
3) nustatoma, kad fizinio ar juridinio asmens pateikti įrenginio registracijos duomenys arba pateikti patikslinti įrenginio registracijos duomenys netikslūs, neišsamūs (ne visi) ar klaidingi, tačiau šie trūkumai nėra tokie, dėl kurių būtų pripažinta, kad įrenginys neprivalo būti įregistruotas.

   Vadovaujantis Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių, patvirtintų Rinkliavų nutarimu, 2 punktu, valstybės rinkliava turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą. VMI sąskaitas, į kurias galima mokėti valstybines rinkliavas rasite šioje nuorodoje: https://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita. Lėšų gavėjo, VMI prie Finansų ministerijos, juridinio asmens kodas – 188659752, Aplinkos apsaugos agentūros teikiamų paslaugų įmokos kodas – 5775.
Mokėjimą patvirtinantis dokumentas privalo būti pateiktas Agentūrai kartu su įrenginio registracijos duomenimis (Taisyklių 6 priede nurodyta informacija).

 

 

Naujai įregistruoti organinius tirpiklius naudojantys įrenginiai

 

Pagal lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, išmetimo ribojimo ir įrenginių registravimo taisyklių 7 priedą, kuris patvirtintas 2017 m. gruodžio 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-1045.

 

ORGANINIUS TIRPIKLIUS NAUDOJANČIŲ ĮRENGINIŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Veiklos

vykdytojas,

veiklos

vykdymo

vietos (-ų)

adresas

Veiklos rūšis

pagal Taisyklių

2 priedą

Įrenginio

pavadinimas,

adresas

Įrenginio

įregistra-vimo

data

Įrenginio

registra-cijos

duomenų

tikslinimo data

Įrenginio

išregistra-vimo

data

Organinio

tirpiklio

suvarto-jimo

riba, t/m

Kita / pastabos
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1. UAB "PAULINI", Lakūnų g. 24, LT12135 Vilnius
Sausasis (cheminis) valymas
Sausasis (cheminis) valymas, Lakūnų g. 24, LT12135 Vilnius  

2018.

02.07

-
-
Bet koks kiekis
-
2.
UAB "Plastoera", Lentpjūvės g. 10, Didžiulių k., Raseinių r.
 Lipniosios dangos (>5)
 UAB "Plastoera" detalių iš stiklo platiko gamyba, Lentpjūvės g. 10, Didžiulių k., Raseinių r. 2015 m.

2018.

02.22

 
 - 5-15
-
3. UAB „Švykai“, R. Kalantos g. 32, Kaunas Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5) Įrenginys yra mobilus 2013 m. -

2018.

03.23

- Įrenginys neatitinga įrenginio sąvokos
 4. UAB "Miesto Upė", Švitrigailos g. 11A, Vilnius
Sausasis (cheminis) valymas
Sauso valymo mašina, Švitrigailos g. 11A, Vilnius

2018.

03.28

-
 -  Bet koks kiekis -
5. UAB "IKI BLIC", Karo ligoninės g. 6, Kaunas Sausasis (cheminis) valymas UAB "IKI BLIC", Karo ligoninės g. 6, Kaunas  2014 m. 2018.
05.07
- Bet koks kiekis  
6.

UAB "ALTAS komercinis transportas"

Centrinė g. 30,

Pikutiškių k., Avižienių sen., Vilniaus r.

Transporto priemonių padengimas dangomis (<15) ir transporto priemonių pakartotinė apdaila

Transporto priemonių dažykla,

Centrinė g. 30,

Pikutiškių k., Avižienių sen., Vilniaus r.

2018.

02.22

- - >0.5  -
7.

UAB "Kauno kailiai",

Piliakalnio g. 3, Kaunas

Sausas (cheminis) valymas
Piliakalnio g. 3, Kaunas
2013 m.

 2018.

06.08

 2018.

10.16

 

-
 -
8.

AB "Freda",

Piliakalnio g. 3, Kaunas

Paviršių valymas, naudojant Taisyklių 28-30 punktų apibrėžtus junginius (> 1);

Medienos paviršių dengimas (>15)

Piliakalnio g. 3, Kaunas
2013 m.

2018.

06.25

 -

>5

>25

 -
9. UAB "Umaras", Pramonės g. 19A, Utena Kita rotacinė giliaspaudė, fleksografija, rotacinė trafaretinė spauda, laminavimo arba lakavimo vienetai (> 15) Pramonės g. 19A, Utena 2013 m.

2018.

08.06;

2019.

03.20

- >25 -
10.

UAB "Druka",

Mainų g. 5-3,

Klaipėda

Termostabilizacinė

ruloninė ofsetinė

spauda (>15)

Mainų g. 5-3,

Klaipėda

2018.

08.16

- 2019.02.05
15-25 Išregistruota veiklos vykdytojo prašymu
11.

UAB "Kailenos kailiai",

Aerouosto g. 11, Šiauliai

Sausasis (cheminis) valymas Aerouosto g. 11, Šiauliai -

2018.

08.21

-

Bet koks

kiekis

-
12. AB "Tigera", Taikos pr. 60a, Kaunas Sausasis (cheminis) valymas

Sausasis (cheminis) valymas, Taikos pr. 60a, Kaunas

2015.
05.05
2018.
09.20
-

Bet koks

kiekis

-
13. UAB "Seifuva", Pramonės g. 7, Utena

 

Kitų paviršių valymas (>2)

Pramonės g. 7, Utena
-
2018.
09.17
-

 

2-10

 -
14. UAB "Drabužių valykla", Č. Sasnausko g. 53, Kaunas Sausasis (cheminis) valymas UAB "Drabužių valykla", Č. Sasnausko g. 53, Kaunas 2014 m. 2018.
09.25
-

Bet koks

kiekis

-
15. UAB "Saberta", Gabijos g. 21, Kaunas

Sausas

(cheminis) valymas

"Firbimatik Silver", Bijūnų g. 4, Kaunas 2013 m.

2018.

09.27

 
 -  

Bet koks

kiekis

-
16.
AB "Kauno baldai",  Drobės g. 66, Kaunas
Lipniosios dangos (>5)
 AB "Kauno baldai",  Drobės g. 66, Kaunas  2013 m.

 2018.

10.08

 - 5-15 
 -
17. AB "Klaipėdos baldai", Joniškės g. 21, Klaipėda

Kitų paviršių valymas (>2);

Medienos paviršių dengimas (>15)

AB "Klaipėdos baldai", Joniškės g. 21, Klaipėda
 -

 2018.

10.19

 -

 >10

 >15

-
18. UAB "Nosted mechanika", J.Basanavičiaus 114, Utena

Kitų paviršių valymas (>2);

Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5)

UAB "Nosted mechanika", J.Basanavičiaus 114, Utena 2017 m.

2018.

10.23

-

Valymui:

2-10

Dengimui:

5-10

 -
19. UAB "Narbutas Furnuture Company", Žiedo g. 44, Ukmergė

Medienos paviršių dengimas (>15);

Lipniosios dangos (>5)

Medienos paviršių dengimas ir

Lipniosios dangos

2018.

11.02

- -

Dengimui: 15 - 25

Dangoms:

>15

 

 -
20. UAB "Sakuona", Grauminės k., Mokyklos g. 23, Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.
Medienos paviršių dengimas (>15) Grauminės k., Mokyklos g. 23, Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. - -

2018.

11.05

- -
21. AB "Klaipėdos mediena", Liepų g. 68, Klaipėda

 Kitų paviršių valymas (>2);

Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5);

Medienos paviršių dengimas (>15)

 

AB "Klaipėdos mediena", Liepų g. 68, Klaipėda 
 -

 2018.

11.12

 -   -
22. UAB "Cipel Baltika", Pramonės g. 13, Vilkaviškis Sausasis (cheminis) valymas UAB "Cipel Baltika", Pramonės g. 13, Vilkaviškis 2014 m.

2018.

11.09

-

Bet koks

kiekis

-
23. UAB "Dailinta", Trakų g. 21, Zabakos k., Elektrėnų sav. Medienos paviršių dengimas (>15) UAB "Dailinta", Trakų g. 21, Zabakos k., Elektrėnų sav.  2014 m.

2018.

11.14

- >25 -
24. UAB "P. Varkojis ir kompanija", Mokyklos g. 4, Kurmaičių k., Kretingos r. Medienos paviršių dengimas (>15) UAB "P. Varkojis ir kompanija", Mokyklos g. 4, Kurmaičių k., Kretingos r. - -

2018.

11.19

- -
25. UAB "Kitron", Taikos pr. 151, Kaunas

Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5);

Kitų paviršių valymas (>2)

UAB "Kitron", Taikos pr. 151, Kaunas

2013 m.

registruo-tas kitų paviršių valymas

2018.

11.16;

2019.

03.22

-

Dengimui:

>15

Valymui:

2-10

-

Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5);

UAB "Kitron", Plento g. 6, Užliedžiai, Kaunas raj.

2013 m.

registruo-tas kitų paviršių valymas

2018.

11.16;

2019.

03.22
- 5-15
-
26. UAB "Daigai", Parko g. 1, Avižieniai, Vilniaus raj. Kita rotacinė giliaspaudė, fleksografija, rotacinė trafaretinė spauda, laminavimo arba lakavimo vienetai (>15) UAB "Daigai", Parko g. 1, Avižieniai, Vilniaus raj. 2015 m.

2018.

11.20

- >25 -
27. UAB "LoMinda", S.Daukanto g. 22a, Klaipėda Sausasis (cheminis) valymas UAB "LoMinda", S.Daukanto g. 22a, Klaipėda -

2018.

11.20

-

Bet koks

kiekis

-
28. AB "Montuotojas", S. Kerbedžio g. 54, Panevėžys Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5) AB "Montuotojas", S. Kerbedžio g. 54, Panevėžys -

2018.

11.21

- >15 -
29. TŪB "Žaibas", Statybininkų g. 23A, Šiauliai Transporto priemonių padengimas dangomis (<15) ir transporto priemonių pakartotinė apdaila TŪB "Žaibas", Statybininkų g. 23A, Šiauliai -

2018.

11.22

- >0.5 -
30. UAB "Bauwerk Boen", Šiltnamių g. 6, Kareivonys, Elektrėnų sav.

Medienos paviršių dengimas (>15);

Lipniosios dangos (>5);

Kitų paviršių valymas (>2)

 

UAB "Bauwerk Boen", Šiltnamių g. 6, Kareivonys, Elektrėnų sav. 2015 m.

2018.

11.27

-

Dengimui:

>25

Dangoms:

>15

Valymui: 2-10

-

Lipniosios dangos (>5)

UAB "Bauwerk Boen", Ilgio g. 5, N. Kietaviškės, Elektrėnų sav. 2015 m.

2019.

05.22

- >5 -
31. UAB "BALTO print", Utenos g. 41B, Vilnius Kita rotacinė giliaspaudė, fleksografija, rotacinė trafaretinė spauda, laminavimo arba lakavimo vienetai (> 15) UAB "BALTO print", Utenos g. 41B, Vilnius

2018.

11.28

- - 15-25 -
32. UAB "Lipka", Telšių g. 2, Plungė Sausasis (cheminis) valymas ARBIMATIC bologna - Italy, Telšių g. 2, Plungė -

2018.

11.30

-

Bet koks

kiekis

-
33. UAB "Raguvos baldai ir ko", Nevėžio g. 9, Raguva, Panevėžio raj. Medienos paviršių dengimas (>15) UAB "Raguvos baldai ir ko" dažymo cechas, Pievų g. 2, Užunevėžių k., Raguvos sen., Panevėžio raj. -

2018.

12.01

-
>25
-
34. UAB „Vakarų mediena Torso“, Medvalakio g. 53, Palanga
Medienos paviršių dengimas (>15) Paruošimo cechas, dažymo cechas. Medvalakio g. 53, Palanga -

2018.

12.14

- >25 -
35. UAB "Germanika", Vėjo g. 2, Sakūtėlių k., Saugų sen., Šilutės r. sav.  Kitų paviršių valymas (>2) UAB "Germanika", Vėjo g. 2, Sakūtėlių k., Saugų sen., Šilutės r. sav. -

2018.

12.17
- >2 -
36. UAB "Ruukki Lietuva", Pramonės g. 16, Vaidotų k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.
Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5) UAB "Ruukki Lietuva", Laugalių g. 11, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. -

2018.

12.17

- >15  
37. UAB „Baltic Pack“, Ateities pl. 40, Kaunas Kita rotacinė giliaspaudė, fleksografija, rotacinė trafaretinė spauda, laminavimo arba lakavimo vienetai (> 15) UAB „Baltic Pack“, Ateities pl. 40, Kaunas 2013

2018.

12.18

- >25 -
38. UAB "Visagino linija", Karlų k., Pramonės g. 4, Visagino sav. Medienos paviršių dengimas (>15) UAB "Visagino linija", Karlų k., Pramonės g. 4, LT-30270 Visagino sav. 2013

2018.

12.20;

2019.

03.29

- >25 -
39. UAB "Gerovė", Draugystės g. 19, Kaunas Kita rotacinė giliaspaudė, fleksografija, rotacinė trafaretinė spauda, laminavimo arba lakavimo vienetai (> 15) UAB "Gerovė", Draugystės g. 19, Kaunas 2013

2018.

12.20

- >25 -
40. UAB "Stronga" Šerkšnėnų k., Mažeikių raj. Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5) UAB "Stronga" Šerkšnėnų k., Mažeikių raj. -

2018.

12.20

- 5-15 -
41. UAB "F.B. Production" Švyturio g. 3, Tauragė
Kitų paviršių valymas (>2) UAB "F.B. Production" Švyturio g. 3, Tauragė - 2018.
12.18
- >10 -
42. AB "Umega Group", Umega Agro departamentas, Metalo g. 5, Utena Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5)

-

Metalo g. 5, Utena

2013

2018.

12.22

- >15 -
43. UAB "Vakarų metalgama", Minijos g. 180, Klaipėdos m. Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5) UAB "Vakarų metalgama", Minijos g. 180, Klaipėdos m. -

2018.

12.27

2019.

02.21

>15

Įrenginys

turi TIPK

44. UAB "Garsų pasaulis", S. Nėries g. 69, Vilnius

Termostabilizacinė

ruloninė ofsetinė

spauda (>15)

UAB "Garsų pasaulis", S. Nėries g. 69, Vilnius -

2018.

12.31
- 15-25  
45.

UAB "Vilniaus lokomotyvų remonto depas" Švitrigailos g. 39, Vilnius


Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5) Vilniaus lokomotyvų remonto depas, Traukos riedmenų depas, Geležinkelio g 12, Vilnius

2018.

12.30

- - 5-15 -
Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5) Vilnius Vilniaus lokomotyvų remonto depas, Prekinių vagonų remonto depas Puškino g 1, Radviliškis

2018.

12.30
- - 5-15 -
46.

AB "Lietuvos geležinkeliai" Mindaugo g. 12, Vilnius

 

(buvo: UAB "Vilniaus lokomotyvų remonto depas" Švitrigailos g. 39, Vilnius)

Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5)

AB "Lietuvos geležinkeliai" Keleivių vežimo direkcijos Ekspoatacijos departamentas, Iešmininkų g.  17A, Vilnius

 

(buvęs: Vilniaus lokomotyvų remonto depas, Traukos riedmenų depas, Iešmininkų g.  17A, Vilnius)

2018.

12.30

2019.

04.01

- 5-15 -
47. UAB "Kalvis", Pramonės g. 15, Šiauliai
Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5)
UAB "Kalvis", Pramonės g. 15, Šiauliai   
- 2018.
12.31
- 5-15 -
48. UAB "Cosmica", H. ir O. Minkovskių g. 87, Kaunas Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5) UAB "Cosmica", H. ir O. Minkovskių g. 87, Kaunas 2013 2018.
12.31
- 5-15  
49. UAB ,,Baltic premator Klaipėda“,Minijos g. 180, Klaipėda   Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5) UAB ,,Baltic premator Klaipėda“,Minijos g. 180, Klaipėda -

2018.

12.31

2019.

02.12

>15

Turi TIPK Nr.:

(11.2)-30-75/2005/T-KL.1-19/2016

50. UAB "Baltik vairas", Pramonės g. 3, Šiauliai Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5) UAB "Baltik vairas", Pramonės g. 3, Šiauliai -

2019.

01.01

- 5-15 -
51. UAB "Carlsen Baltic", Veiverių g. 150, Kaunas

Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5);

Kitų paviršių valymas (>2)

 

UAB "Carlsen Baltic", Veiverių g. 150, Kaunas

2013.

09

2019.

01.01

-

Dengimui:

>5

Valymui:

>1

-
52. UAB "Švarinta", V. Bielskio g. 26, Šiauliai Sausasis (cheminis) valymas Sausio cheminio valymo įrenginys, Verdulių g. 4, Šiauliai -

2019.

01.01

2019.

04.12

- Bet koks kiekis -
53. UAB "Juvidė" Aido g 10A, Šiauliai Sausasis (cheminis) valymas UAB "Juvidė" Aido g 10A, Šiauliai -

2019.

01.01

- Bet koks kiekis -
54.

UAB "Vilniaus Lavestina",

Kalvarijų g. 66A, Vilnius

Sausasis (cheminis) valymas UAB "Vilniaus Lavestina", Rūdės g. 23, Šiauliai -

2019.

01.01

  Bet koks kiekis -

UAB "Vilniaus Lavestina",

Kalvarijų g. 66A, Vilnius

-

2019.

01.01

  Bet koks kiekis -
55. UAB "Lyra group", Montuotojų g. 9, Mažeikiai Lipniosios dangos (>5) UAB "Lyra group", Montuotojų g. 9, Mažeikiai -

2019.

01.10

  >15 -
56. UAB "Mejera", Žemaitijos g. 44, Mažeikiai Sausasis (cheminis) valymas UAB "Mejera" drabužių valykla-skalbykla, Žemaitijos g. 44, Mažeikiai

2019.

01.24

- - Bet koks kiekis  
57. UAB "Ansell Protective Solutions Lithuania", Pramonės g. 5K, Tauragė Lipniosios dangos (>5) UAB "Ansell Protective Solutions Lithuania", Pramonės g. 5K, Tauragė

2019.

01.31

2019.

04.02

- 5-15 -
58. UAB "Pramoninės metalo konstrukcijos", Palemono g. 9A, Kaunas Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5) UAB "Pramoninės metalo konstrukcijos", Palemono g. 9A, Kaunas

2019.

02.07

- - 5-15 -
59. UAB "Litana ir Ko", Gamyklos g. 2A, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipedos r. sav. Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5) UAB "Litana ir Ko", Gamyklos g. 2A, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipedos r. sav.

2019.

02.14

2019.

03.29

- >15 -
60. UAB "IDW", Ukmergės g. 248, Vilnius Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5) UAB "IDW", Ukmergės g. 248, Vilnius

2019.

02.14

- - >15 -
61. UAB "Peikko Lietuva", R. Kalantos g. 49, Kaunas Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5) UAB "Peikko Lietuva" konstrukcijų gamykla, R. Kalantos g. 49, Kaunas

2019.

02.14

- - >15 -
UAB "Peikko Lietuva" įdėtinių detaių gamykla, Naglio g. 4B, Kaunas

2019.

02.14

- - >15 -
62.

UAB "SIWood",

Kėdainių g. 29, Panevėžys

Medienos paviršių dengimas (>15)

UAB "SIWood",

Kėdainių g. 29, Panevėžys

2019.

02.15

- - >25 -
 63. UAB "Metalas ir mediena", Dariaus ir Girėno g. 63-65A, Vilnius Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5) UAB "Metalas ir mediena", Dariaus ir Girėno g.
63-65 A, Vilnius

2019.

02.18

- - >15 -
64. UAB "Valentis", Taikos pr. 102, Kaunas Farmacinių produktų gamyba (>50) UAB "Valentis", Taikos pr. 102, Kaunas

2019.

02.18

       
65. UAB "Gealan Baltic", Guopstų k. Senųjų Trakų sen., Trakų raj. Medienos ir plastmasės laminavimas (>5) UAB "Gealan Baltic", Guopstų k. Senųjų Trakų sen., Trakų raj.

2019.

02.22

- - 30

g/m2

-
66. UAB "LJ Logistika", Transporto g. 8, Moluvėnų k., Lentvario sen., Trakų r.
Transporto priemonių padengimas dangomis (<15) ir transporto priemonių pakartotinė apdaila
 UAB "LJ Logistika", Transporto g. 8, Moluvėnų k., Lentvario sen., Trakų r.

2019.

02.26

 
 - -
>0,5
 -
67. UAB "Western fabrications" Kapėnų k., Viekšnių sen., Mažeikių raj., Telšių apskritis Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5) UAB "Western fabrications" Kapėnų k., Viekšnių sen., Mažeikių raj., Telšių apskritis

2019.

02.28

- - >15 -
68.
UAB "Centro jėgos", P.Lukšio g. 70, Kaunas
Sausasis (cheminis) valymas
UAB "Centro jėgos" cheminio valymo įrenginys, P.Lukšio g. 70, Kaunas 

2019.

03.04

 -  -  Bet koks kiekis -
69.

AB "Vilma,

Žirmūnų g. 68, Vilnius

Paviršių valymas, naudojant Taisyklių 28-30 punktuose apibrėžtus junginius (>1)

AB "Vilma,

Žirmūnų g. 68, Vilnius

2019.

02.22
- - 1-5 -
70. UAB "Hanning Vilnius", Vytenio g. 50, Vilnius Ričių dengimas (>25) UAB "Hanning Vilnius", Vytenio g. 50, Vilnius

2019.

03.05
- - >25 -
71. UAB "Plieno fortas", Televizorių g. 3, Šiauliai Kitų paviršių valymas (>2) UAB "Plieno fortas", Televizorių g. 3, Šiauliai

2019.

03.25

- - 2 - 10 -
72. UAB "Vilmers", Televizorių g. 3, Šiauliai Lipniosios dangos (>5) Vilmers UAB, Televizorių g. 3, Šiauliai

2019.

03.25

- - >15 -
73. UAB "Švaros pasaulis", Švitrigailos g. 31, Vilnius Sausasis (cheminis) valymas UAB "Švaros pasaulis", Švitrigailos g. 31, Vilnius

2019.

03.25

- -  Bet koks kiekis  -
74. UAB "Cebeco grupe", Kalninių Mijaugonių k., Gilučių seniūnija, Elektrėnų sav. Medienos impregnavimas (>25) UAB "Cebeco grupe", Kalninių Mijaugonių k., Gilučių seniūnija, Elektrėnų sav.

2019.

04.05

- - >25 -
75. UAB "NS3", Grendavės k., Grendavės sen., Trakų r. sav. Medienos impregnavimas (>15) UAB "NS3", Grendavės k., Grendavės sen., Trakų r. sav.

2019.

04.24

- - >25  -
76. UAB "NS2", Grendavės k., Grendavės sen., Trakų r. sav. Medienos impregnavimas (>15) UAB "NS2", Grendavės k., Grendavės sen., Trakų r. sav.

2019.

04.24

- - >25 -
77. UAB "Joglė", Kranto g. 12, Panevežys Sausasis (cheminis) valymas Tekstilės gaminių valymo mašina, Kranto g. 12, Panevežys

2019.

05.07

- - Bet koks kiekis  -
78. UAB "Baltic Swan", Paliūniškio g. 3, Panevežys Sausasis (cheminis) valymas UAB "Baltic Swan", Paliūniškio g. 3, Panevežys

2019.

05.09

- - Bet koks kiekis  -
79. UAB "Marex boats", Eglių g. 1, Ilgakiemio km., Garliavos ap. sen. Kauno r. Kitų paviršių valymas (>2) UAB "Marex boats", Eglių g. 1, Ilgakiemio km., Garliavos ap. sen. Kauno r.

2019.

05.13

- - >10 -
80. UAB "Schmitz Cargobull Baltic", Pramonės g. 7, Panevėžys Lipniosios dangos (>5) UAB "Schmitz Cargobull Baltic", Pramonės g. 7, Panevėžys

2019.

05.20

- - >15 -
Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5)

2019.

05.20

- - >15 -
81. UAB „Baldai Jums“, Fabriko g. 3, Jonava Medienos paviršių dengimas (>15) UAB „Baldai Jums“, Fabriko g. 3, Jonava

2019.

05.24

- - >25 -
82. UAB "Optimata", Kareivių g. 51B, Ukmergė Medienos paviršių dengimas (>15) UAB "Optimata", Kareivių g. 51B, Ukmergė

2019.

05.27

- - >25  -
83. UAB "Švara", Slucko g. 9, Vilnius Sausasis (cheminis) valymas UAB "Švara", Slucko g. 9, Vilnius

2019.

05.28

- - Bet koks kiekis -
84. UAB "Maišelis", Šviesos g. 11, Klaipėda Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>15) UAB "Maišelis", Šviesos g. 11, Klaipėda

2019.

05.28

- -    
85. UAB "Joglė", Miškininkų g. 14, Alytus Sausasis (cheminis) valymas UAB "Joglė", Tekstilės gaminių cheminis valymas, J. Jasinskio g. 16, Vilnius

2019.

05.29

- - Bet koks kiekis -
UAB "Joglė", Tekstilės gaminių cheminis valymas, T. Ševčenkos g. 16, 31 korp., Vilnius

2019.

05.29

- - Bet koks kiekis -
UAB "Joglė", Tekstilės gaminių cheminis valymas, M. Sležiavičiaus g. 7, Vilnius

2019.

05.29

- - Bet koks kiekis -
86. UAB "Spaudos praktika", Chemijos g. 29, Kaunas

Termostabilizacinė

ruloninė ofsetinė

spauda

UAB "Spaudos praktika", Chemijos g. 29, Kaunas

2019.

06.07

 - -

 
Kitų paviršių valymas (>2)  - -
  2-10  
87. UAB "Gryma", Raudondvario pl. 101, Kaunas Sausasis (cheminis) valymas UAB "Gryma" Delicato švaros centras, Raudondvario pl. 101, Kaunas

2019.

06.12

- - Bet koks kiekis -
88. UAB "Eternit Baltic", Dalinkevičiaus g. 2H, Naujoji Akmenė Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5) UAB "Eternit Baltic", Dalinkevičiaus g. 2H, Naujoji Akmenė

2019.

06.13

- - >15  
89. UAB „Skaistuva“, Vasario 16-osios g. 24, Jonava Sausasis (cheminis) valymas UAB „Skaistuva“, Jonalaukio k., Jonavos raj.

2019.

07.16

- - Bet koks kiekis -
Sausasis (cheminis) valymas UAB „Skaistuva“, Vasario 16-osios g. 24, Jonava

2019.

07.16

- - Bet koks kiekis -
90.

UAB "Trivilita", Purienų g. 51,

Šiauliai

Lipniosios dangos (>5)

UAB "Trivilita" čiužinių gamykla, Purienų g. 51,

Šiauliai

2019.

07.24

-
-
5-15
-

 

 

 

 

2019-04-24

ĮRENGINIŲ SĄRAŠAS [KURIAMA]

 

2019-03-26

Įmonių, pateikusių Organinius tirpiklius naudojančių įrenginių apskaitos ataskaitas, sąrašas