*alt_site_homepage_image*
En

Invazinės rūšys

Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašas

Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašas, nustatytas Komisijos 2016-07-13 įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1141, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1143/2014 nustatomas Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašas (OL 2016 L 189, p. 4), priede.

Daugiau apie invazines rūšis ir kovą su jomis skaitykite čia.