*alt_site_homepage_image*
En

Aplinka tave stebi. O tu ar stebi ją?

LOKACIJA: Vokiečių gatvė

Aplinkos apsaugos agentūra (AAA) yra organizacija, kuri Lietuvoje atlieka oro kokybės, paviršinio vandens, nuotekų ir į aplinką išmetamų teršalų tyrimus bei deda pastangas išsaugoti aplinką ateities kartoms. Aplinkos apsaugos agentūroje, taip pat ir 9-iose laboratorijose, veikiančiose skirtingose Lietuvos apskrityse, dirba daugiau kaip 300 specialistų, kasmet Agentūra atlieka šimtus tūkstančių aplinkos tyrimų, kurių svarbiausi rezultatai skelbiami svetainėje gamta.lt

Gamta mato ir jaučia mūsų veiklos poveikį, todėl ir mes turime sekti jos ciklus ir matuoti pokyčius, kuriuos patys sukeliame. 

Informacija atnaujinta: 2023-09-18