Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Projektas „Jūros ir vidaus vandenų ekologinės būklės kartografavimo ir monitoringo gerinimas”

 

Projektas „Jūros ir vidaus vandenų ekologinės būklės kartografavimo ir monitoringo gerinimas”

 

„Working together for a green, competitive and inclusive Europe!"

 

Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinis mechanizmas ("EEA and Norway Grants") prisideda prie socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo bei dvišalių santykių su paramą gaunančiomis Vidurio, Pietų Europos, Baltijos šalimis stiprinimo. Šios dotacijos yra Norvegijos indėlis į ekologišką, konkurencingą ir integralią Europą. Norvegijos dotacijos ("Norway Grants ") finansuojamos tik Norvegijos, jas gauna šalys įstojusios į Europos Sąjungą po 2003 m. Norvegijos dotacijos 2014-2021 m. laikotarpiui siekia 1,25 mlrd. EUR.

Daugiau informacijos apie EEE ir Norvegijos finansuojamus projektus: www.norwaygrants.org

 

Pagal savo tarptautinius įsipareigojimus Lietuva vėliausiai iki 2027 m. privalo pasiekti gerą ekologinę būklę visuose šalies vandens telkiniuose. Tačiau maždaug pusė šalies vandens telkinių neatitinka geros būklės. Viena to priežasčių - nesėkmė identifikuojant ir įgyvendinant tinkamas pasklidosios taršos iš žemės ūkio rajonų priemones. Taip dalinai yra dėl sudėtingumo laiku sužinoti žemėnaudos sudėtį konkrečiu laiku bei surišti ją ir jos pokyčius su vandens kokybės pokyčiais. Dėl to labai sudėtinga pademonstruoti tiesioginį šių parametrų priklausomybės ryšį žemės ūkio sektoriui, o taip pat nustatyti konkrečias problemines teritorijas ir parinkti tikslines erdvines priemones. Šiuo metu gaunama tokio pobūdžio informacija yra nepakankama, kad būtų patenkinti aukščiau paminėti poreikiai.
Kita problema - monitoringo tinklas ir matavimų dažnumas negali pilnai ir kokybiškai padengti visos Lietuvos teritorijos vandens objektų, visų laiko skalių ir pastebėti eutrofikacijos vandens kokybės problemų ženklų. Tai ypač aktualu < 50 ha ežeruose ir tvenkiniuose, kuriuose monitoringas apskritai nevykdomas, nors informacija labai reikalinga.
Pastaruoju metu labai pagausėjo kokybiškos palydovinės informacijos, prieinamos visiems suinteresuotiems vartotojams, o jos apdorojimo ir pritaikymo pavyzdžių žemėnaudos, pasėlių identifikavimui, eutrofikacijos procesų vandens telkiniuose fiksavimui sparčiai daugėja. Atsižvelgiant į tai, šiuo Projektu siekiama pagal turimus duomenis ir žinias apie tokių metodų taikymą, vietines sąlygas pasiūlyti optimalius sprendimus, skirtus sukurti atvirą tolimesniam vystymui nuotolinio stebėjimo duomenų paėmimo, apdorojimo, panaudojimo ir saugojimo sistemą Aplinkos apsaugos agentūroje, kuri leistų pateikti papildomą aktualią informaciją.
Projekto metu bus parengti įrankiai, kurie leis automatiškai sukurti žemėnaudos ir vandens telkinių kokybės dalinio įvertinimo žemėlapius. Be to, šiuos įrankius ateityje modifikavus, bus galima panaudoti nuotolinių stebėjimų duomenis ir kitiems tikslams.

 

Projekto tikslas - sukurti nuotolinio stebėjimo duomenų apdorojimo informacinę sistemą, reikalingą preliminariam Lietuvos vidaus ir jūrų vandenų būklės vertinimui ir jos efektyvesniam valdymui.


Projekto metu planuojama:

  • įdiegti nuotolinio stebėjimo duomenų apdorojimo, panaudojimo ir saugojimo sistemą (naudojant palydovo „Sentinel-2" surinktus duomenis);
  • vykdyti konsultacijas, patirties apsikeitimą su kitų valstybių institucijomis, kurios diegia ar naudoja panašias nuotolinio stebėjimo duomenų apdorojimo, panaudojimo ir saugojimo sistemas.

Planuojami projekto rezultatai:
Aplinkos apsaugos agentūra integruos projekto rezultatus į savo aplinkos monitoringo, būklės vertinimo, modeliavimo veiklas. Projekto eigoje bus įgytos naujos kompetencijos, leisiančios naudoti nemokamus palydovo nuotolinių stebėjimų duomenis. Sistemos pagalba bus nuolat stebimi žemėnaudos pokyčiai ir jų galimas ryšys su vandens kokybės parametrais. Kasmet bus peržiūrimi vandens telkinių būklės preliminarūs vertinimai, identifikuojami galimai probleminiai vandens telkiniai, kurie bus toliau stebimi ir tikrinami.
                                                                                                           
Projeko tikslinė grupė: Aplinkos apsaugos agentūra, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos departamentas prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir kitos valstybes institucijos, besirūpinančios vandens telkiniu būkles vertinimu, jų būklės gerinimu bei apsauga, Lietuvos gyventojai.

 

Projekto vykdytojas: Aplinkos apsaugos agentūra
Projekto pavadinimas: Jūros ir vidaus vandenų ekologinės būklės kartografavimo ir monitoringo gerinimas
Projekto kodas: LT05-1-AM-TF-002
Projekto tinkamų išlaidų suma: 479 000,00 Eur (407 149,67 Eur - Norvegijos finansinio mechanzimo lėšos ir  71 850,33 Eur - bendrojo finansavimo lėšos)
Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo data: 2020 m. rugpjūčio 7 d. 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. rugpjūčio 7 d. - 2022 m. gruodžio 7 d. 

 

Visos naujienos ir aktualijos susijusios su projektu skelbiamos Aplinkos apsaugos agenūros facebook paskyroje.