Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Žalieji pirkimai > Aplinkosauginis ženklinimas

 

Aplinkosauginis ženklinimas

Ekologinis gaminių ženklinimas - tai tų gaminių ar paslaugų, kurie yra mažiau žalingi aplinkai ir žmonių sveikatai nei kiti tos pačios grupės produktai, sertifikavimas. Ekologinių ženklų naudojimas yra lengviausias aplinkos apsaugos kriterijų taikymo būdas. Ekologiniai ženklai padeda identifikuoti prekes, kurios atitinka tam tikrus aplinkosauginius standartus. Vartotojai tokius produktus gali atpažinti iš ekologinio ženklo - grafinis simbolio, pateikto prekės etiketėje, reklamoje ar kt. Ženklinimas nėra privalomas, tai - gamintojų, importuotojų ar pardavėjų laisvas pasirinkimas. Kad gaminiai galėtų būti žymimi ekologiniais ženklais, jie turi atitikti tam tikrus nustatytus kriterijus.

Ekologinio ženklinimo nauda
Informuoja vartotoją renkantis. Ekologinis ženklinimas yra efektyvus būdas informuoti vartotojus apie poveikį aplinkai. Tai įgalina žmones teisingai pasirinkti, yra skatinamas vartotojų sąmoningumas. Tuo pat metu mažinamas energijos suvartojimas, atliekų kiekiai ir produkto valdymo kaštai.


Remia ekonominį efektyvumą. Ekologinis ženklinimas yra pigesnis nei kontrolė. Skatinant vartotojus priimti ekologiškumu paremtus sprendimus, reguliavimą galima sumažinti iki minimumo. Tai teigiamai veikia ir valstybę, ir pramonę.
Stimuliuoja rinkos vystymąsi. Kai pirkėjai renkasi prekes su Eko ženklu, jie tiesiogiai veikia paklausą ir pasiūlą. Tai nukreipia rinką ekologiškumo link.


Skatina nuolatinį gerinimą. Dinamiška ekologiškų produktų rinka verčia nuolat gerinti aplinkosaugą. Tuo tarpu vartotojai gali nuolat domėtis gaminių poveikiu aplinkai.


Skatina sertifikavimą. Aplinkosauginė sertifikavimo sistema yra ženklas, rodantis, kad gaminys atitinka ekologinius standartus. Sertifikavimas vaidina mokomąjį šviečiamąjį vaidmenį vartotojams bei skatina gamintojų konkurenciją.
Padeda nuolatiniam stebėjimui. Tai dar vienas ekologinio ženklinimo privalumas, suteikiantis konkurentui ar pirkėjui galimybę susipažinti su produkcijos gamintojo aplinkosauginiais įsipareigojimais, jų teisingumu bei reaguoti, jei įsipareigojimai tampa abejotini.

Pasaulinis Ekologinio Ženklinimo Tinklas (GEN)
Pasaulinis ekologinio ženklinimo tinklas yra ne pelno siekianti trečiosios šalies organizacija, įkurta 1994 m. produkcijos ekologiniam ženklinimui skatinti ir plėtoti. 2001 m. GEN vienijo 26 nacionalines ir tarptautines organizacijas, atliekančias ekologinį ženklinimą visame pasaulyje.

Tarptautinė Standartizacijos Organizacija (ISO) yra nustačiusi tris pagrindinius savanoriško ženklinimo tipus:
I tipas - savanoriška, pagrįsta daugialypių kriterijumi, trečiosios šalies programa, suteikianti licenziją naudoti ženklus ant produktų, kurie rodo, kad konkreti produkcija yra ekologiška visais jos gamybos ar kūrimo etapais.
II tipas - informaciniai, deklaracinio pobūdžio aplinkosauginiai pareiškimai.

III tipas - savanoriškos programos, kurios pateikia nustatytus aplinkosauginius produktų rodiklius pagal kvalifikuotos trečiosios šalies pateiktus parametrus, pagrįstus gamybos ciklo vertinimu bei patikrintus šios ar kitos kompetentingos trečiosios šalies.
Ekologinis ženklinimas yra priskiriamas pirmajam ženklinimo tipui.

Labiausiai pasaulyje yra žinomi šie trys ekologiniai ženklai:
Vokietijos Mėlynasis Eko Angelas - tai pirmasis pasaulyje ekologinis ženklas, apimantis daugiau kaip 4000 ekologiškų gaminių (išskyrus maisto produktus ir medikamentus). Šis ženklas nėra privalomas.
www.blauer-engel.de

 

Europos Sąjungos Eko Ženklas - pradėtas naudoti 1992 m. ir suteikiamas gaminiams su sumažintu poveikiu aplinkai. Jis turi įtakos 340 milijonų pirkėjų pasirinkimui visoje Europoje. Kriterijai yra panašūs į sugretinimą ir skatina pokyčius rinkoje net tuomet, jeigu įmonės nesiekia šio ženklo gauti.
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

 

Šiaurės Europos Baltoji Gulbė - šių rekomendacijų rinkinys yra griežti aplinkosauginiai reikalavimai Šiaurės Europoje ir apima visą produkto gyvavimo ciklą nuo žaliavų iki sunaikinimo.
www.svanen.nu

Plačiai paplitęs "Energy star" - tai gaminių, pasižyminčių energijos efektyvumu ir taupymu ženklas. Tarp gaminių, pažymėtų "Energy star" ženklu, yra šaldytuvai, oro kondicionavimo sistemos, televizoriai, kompiuterių ekranai, nešiojamieji kompiuteriai, DVD gaminiai, baterijų pakrovėjai, kopijavimo aparatai, faksai, kita biurų įranga.
www.energystar.gov/

Daugiau informacijos pateikta:
http://aaa.am.lt/VI/index.php#r/1238
http://ec.europa.eu/environment/gpp/glossary_en.htm
http://www.fsc.org/en/
http://www.pefc.org/