Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Parengti žemėlapiai priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ įgyvendinimui

 

Parengti žemėlapiai priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ įgyvendinimui

Aplinkos apsaugos agentūra parengė aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę žemėlapius ir jų naudojimo aprašą, kurie skirti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose" įgyvendinimui.

 

Žemėlapiai parengti didžiausiems Lietuvos miestams (Vilniui, Kaunui, Klaipėdai, Šiauliams, Panevėžiui), juose išskirtos šių miestų teritorijos, kuriose kietųjų dalelių KD10 koncentracija šaltojo sezono metu viršija paros ribinę vertę. Įgyvendinant šią priemonę, gyventojai, kurių būstai yra žemėlapiuose pažymėtose teritorijose ir kurių šildymui naudojamas kietasis kuras, bus skatinami naudojamus kietojo kuro katilus pakeisti moderniomis šildymo sistemomis, pagrįstomis naujausiomis, neteršiančiomis aplinkos oro technologijomis, naudojančiomis atsinaujinančius energijos šaltinius. Viena iš draugiškiausių aplinkai šilumos sistemų, tai šilumos siurbliai, pritaikyti šiluminę energiją išgauti iš gamtos - grunto, vandens ir oro - ir pritaikyti ją būstų šildymui. Ši priemonė, finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis leis padidinti energijos vartojimo efektyvumą, sumažinti dėl kietojo kuro deginimo į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekius.