Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Žalieji pirkimai > Sertifikavimas

 

Sertifikavimas

Vis didėjantis subalansuotos plėtros principų suvokimas suteikia aplinkosaugos aspektu patikimoms bendrovėms konkurencinį pranašumą tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje rinkoje. Sertifikuota aplinkosaugos vadybos sistema įrodo, kad jūsų verslas aktyviai siekia įvykdyti savo įsipareigojimus.


Aplinkosaugos reglamentai darosi vis griežtesni, kaip ir įstatymų priežiūra. Vis daugiau klientų bei akcininkų reikalauja, kad bendrovės mažintų verslo poveikį aplinkai, atvirai rodytų, ką jos daro ir kaip gerina savo veiksmus. Aplinkosaugos vadybos sistema padeda jūsų organizacijai sėkmingai valdyti svarbiausius aplinkosaugos aspektus, pvz., teršalų emisijų kiekį, atliekų valdymą, natūralių išteklių panaudojimą bei energijos efektyvumą.


Norint suvaldyti svarbiausius procesus ir iššūkius, reikia sugebėti atrasti stipriąsias ir silpnąsias verslo puses ir gerinimo galimybes. Pritaikydami Risk Based CertificationTM požiūrį į vadybos sistemų auditą, DNV auditoriai ne tik patikrins jūsų bendrovėje veikiančios aplinkosaugos vadybos sistemos atitiktį pasirinktų standartų reikalavimams, bet ir įvertins gebėjimą sustiprinti svarbiausias jūsų veiklai sritis, naudojant aplinkosaugos vadybos sistemą.

Šiame aplinkosaugos vadybos puslapyje paaiškinta, kas yra aplinkosaugos vadybos sistema ir kodėl jūsų verslui būtų naudinga ją įdiegti.

 

Daugiau informacijos:

EMAS - aplinkosaugos vadybos ir audito sistema

http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d35cc4cf-ac1a-46dc-add3-a2c643b6855f

Vadybos sistemų sertifikavimas

http://www.spsc.lt/cms/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=46&Itemid=69&lang=lt

 

http://www.lsd.lt/typo_new/index.php?id=157