Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Veikla > Žalieji viešieji pirkimai > 2. Aplinkos apsaugos kriterijai

 

2. Aplinkos apsaugos kriterijai

 

2017 m. sausio 21 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas.

Nauja įsakymo redakcija -  2017 m. sausio 18 d.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  įsakymas Nr. D1-60 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 ,,Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau - Įsakymas), kuriame  yra nustatyti:

        1.       Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašas

        2.       Aplinkos apsaugos kriterijai

        3.       Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašas

 

 

       PAGRINDINIAI ĮSAKYMO PAKEITIMAI

APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI PAGAL PRODUKTŲ GRUPES:

1. Rašymui, spausdinimui, kopijavimui naudojamas popierius, kiti raštinės reikmenys iš popieriaus ir kartono.

2. Kitos raštinės prekės.

3. Plonasis popierius.

4. Gaminiai iš perdirbto plastiko.

5. Leidybos, spausdinimo ir su spausdinimu susijusios paslaugos.

6. Renginių organizavimo paslaugos.

7. Biuro įranga.

8. Spausdintuvų, kopijavimo aparatų, daugiafunkcinių įrenginių kasetės, kopijavimo milteliai ir rašalai.

9. Informacinių technologijų priemonės: kompiuteriai, monitoriai.

10. Mobilieji telefonai ir mobiliųjų telefonų įkrovikliai.

11. Televizoriai.

12. Buitinė technika ir įranga.

13. Baldai.

14. Maistas ir viešojo maitinimo paslaugos.

15. Valymo priemonės ir paslaugos.

16. Tekstilės gaminiai.

17. M ir N kategorijų kelių transporto priemonės ir su jų priežiūra susijusios paslaugos.

18. Sodo priežiūros prekės ir paslaugos.

19. Projektavimo paslaugos, statybos darbai, statybinės medžiagos.

20. Termoizoliacinės medžiagos.

21. Sienų plokštės.

22. Kietosios grindų dangos.

23. Langai, stoglangiai ir išorinės įstiklintos durys.

24. Patalpų apšvietimas.

25. Santechnikos įtaisai, įranga ir jų montavimo darba.

26. Vandeniniai šildytuvai.

27. Bendros šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginiai.

28. Kelių tiesimas ir kelio ženklai.

29. Gatvių apšvietimas ir kelių eismo signalai – šviesoforai.

30. Medicininė elektros ir elektroninė įranga.