Oro kokybė šiandien

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

TIPK ir Taršos leidimai

 
 

Vilniuje ir Kaune pernai – geresnė oro kokybė

Praėjusiais metais didžiuosiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje ir Kaune – oro kokybė buvo geresnė, palyginti su 2019-aisiais. Sumažėjo kietųjų dalelių KD10 ir KD2,5, azoto dioksido, anglies monoksido, kai kurių sunkiųjų metalų, policiklinių aromatinių angliavandenilių koncentracijos aplinkos ore. Viena iš sumažėjusios oro taršos priežasčių – gyventojų mobilumo pokyčiai dėl pandemijos metu įvesto karantino. Tą atskleidė Aplinkos apsaugos agentūros vykdyti oro kokybės tyrimai Kauno ir Vilniaus aglomeracijose.

 

Lietuvos ŠESD kiekio prognozės: elektromobilių pirkimo sandoriai sudarys 50 proc.

Europos Komisijai pateiktoje Lietuvos šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio prognozių, klimato kaitos politikos ir priemonių ataskaitoje matyti, kad su planuojama politika ir priemonėmis ŠESD kiekis 2030 m. sumažės 33 procentais, palyginti su 2005-aisiais.

Dvigeldžiai moliuskai – azotui ir fosforui šalinti vandens telkiniuose

Lietuvoje vykdyti eksperimentiniai projektai Platelių ežere ir Kuršių mariose parodė, kad ant įrengtų auginimo sistemų dvigeldžiai moliuskai sėkmingai įsikuria ir auga, šalindami iš vandens ekosistemos azotą ir fosforą. Aplinkos apsaugos agentūra, bendradarbiaudama su Klaipėdos universiteto ekspertais, vykdo tyrimą, kuris leis įvertinti tinkamiausius dreisenų auginimo scenarijus, rizikas ir galimybes.

 

Atliekami upių renatūralizavimo priemonių efektyvumo vertinimai

Aplinkos apsaugos agentūros užsakymu atliekamas žmogaus veiklos paveiktose upėse įrengtų pilotinių renatūralizavimo priemonių efektyvumo vertinimas. Juo siekiama nustatyti renatūralizavimo priemonių poveikį žmogaus pakeistos vagos morfologijos atsistatymui, biotos atsikūrimui upėje ir upės vandens fizikiniams-cheminiams rodikliams.