Oro kokybė šiandien

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

TIPK ir Taršos leidimai

 
 

Seminaro metu aptarta, kaip palydovinius duomenis pritaikyti vandens būklės vertinimui

Aplinkos apsaugos agentūra birželio 16 d. surengė nuotolinį projekto „Jūros ir vidaus vandenų ekologinės būklės kartografavimo ir monitoringo gerinimas" pristatymo seminarą. Jo metu visuomenei pristatyta projekto idėja ir tikslas, įvardytos problemos, kurias tikimasi išspręsti įgyvendinus projekto veiklas, bei numatomi rezultatai.

Scan4Chem – programėlė, kuri leis sužinoti, ar perkamame gaminyje yra pavojingų cheminių medžiagų

Perkant žaislus, sporto įrangą, drabužius ir panašius gaminius ant etikečių nepamatysite jų cheminės sudėties. Tačiau tai nereiškia, kad juos gaminant nebuvo naudojamos cheminės medžiagos, kurios taip pat gali būti pavojingos sveikatai ar aplinkai. 

 

Fosforo koncentracijos centrinėje Baltijos jūros dalyje vis dar nesiekia geros ekologinės būklės

Padidėjusios azoto ir fosforo koncentracijos vandenyje sukelia eutrofikaciją – vieną opiausių ir sunkiai valdomų problemų Baltijos jūros regione. Nors daugiamečių tyrimų duomenys rodo, kad vidutinės bendro fosforo koncentracijos Kuršių mariose ir Baltijos jūros priekrantėje mažėjo, tačiau centrinėje Baltijos jūros dalyje reikšmingos kaitos tendencijos nėra.    

PAV viešinimo procedūras reikia užbaigti tuo pačiu nuotoliniu būdu

Aplinkos ministro 2017 m. patvirtinta Planuojamos ūkinės veiklos PAV tvarka numato, kad PAV dokumentų rengėjas, ekstremaliosios situacijos metu apribojus galimybes visuomenei patekti į savivaldybės ar seniūnijos patalpas, PAV ataskaitą turi eksponuoti savo interneto svetainėje, o visuomenę viešai su ja supažindinti internetinės vaizdo transliacijos būdu.