Oro kokybė šiandien

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

TIPK ir Taršos leidimai

 
 

ES siekia apsaugoti kūdikius nuo sveikatai pavojingų medžiagų sauskelnėse

Europos Sąjungoje apie 90 % vaikų iki 3 metų amžiaus naudoja vienkartines sauskelnes. Atlikus tyrimus, sauskelnėse buvo rastos tokios medžiagos kaip policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAH), furanai, dioksinai, formaldehidas ir polichlorinti bifenilai (PCB). 

 

Iki karantino pabaigos klientai aptarnaujami tik nuotoliniu būdu

Dėl šalyje paskelbto karantino Aplinkos apsaugos agentūra klientus aptarnauja tik nuotoliniu būdu.

Aplinkos apsaugos agentūros direktorius R. Špokas baigia karjerą

Aplinkos apsaugos agentūros direktorius Rimgaudas Špokas gegužės 21 d. išeina iš pareigų agentūroje. 

 

Atliktas Baltijos jūros būklės vertinimas: daugeliu atveju gera ekologinė būklė nepasiekta

Įgyvendindama Jūrų strategijos pagrindų direktyvą, 2020 m. Aplinkos apsaugos agentūra kartu su moksliniais Lietuvos ekspertais atliko Lietuvos jūros rajono būklės ir poveikių vertinimą.