Oro kokybė šiandien

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

TIPK ir Taršos leidimai

 
 

FIKSUOJAMAS PADIDĖJĘS ORO UŽTERŠTUMAS VISOJE ŠALYJE

Aplinkos apsaugos agentūra informuoja, kad nuo sausio 15 d. dėl šaltų orų suintensyvėjus kūrenimui šildant patalpas, fiksuojamas aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis (KD10) padidėjimas visuose šalies miestuose. Sausio 17 d. kietųjų dalelių KD10 koncentracija Šiauliuose, Panevėžyje, Jonavoje bei Kaune viršijo paros ribinę vertę (50 µg/m3).

INFORMACIJA ASMENIMS, NELAISVĖJE LAIKANTIEMS LAUKINIUS GYVŪNUS

Aplinkos apsaugos agentūra informuoja, jog asmenys, turintys leidimus nelaisvėje laikyti laukinius gyvūnus, kiekvienais metais iki sausio 10 d. privalo pateikti duomenis apie aptvaruose, voljeruose ar kituose statiniuose laikomus laukinius gyvūnus Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos.

ORGANIZUOJAMAS PASITARIMAS SU VISUOMENE DĖL UAB „WINDFARM AKMENĖ ONE“ VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS

Aplinkos apsaugos agentūra, kaip atsakingoji institucija poveikio aplinkai vertinimo procese, nagrinėja UAB „Nomine Consult“ parengtą UAB „Windfarm Akmenė One“ planuojamos ūkinės veiklos – iki 15 vėjo elektrinių parko Akmenės r. sav., Kruopių sen. C1 ir C3 zonoje – poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (toliau – PAV atskaita).

KAIP LIETUVOJE SUVOKIAMA KLIMATO KAITA?

Ar klimato kaitos klausimas aktualus Lietuvos gyventojams? O gal mes manome, kad klimato pokyčiai mūsų šalyje nevyksta? Siekiant išsiaiškinti visuomenės suvokimą apie klimato kaitos reiškinį, Kauno Technologijos Universitetas (KTU) atliko reprezentatyvią apklausą, kuri parodė, jog Lietuvos gyventojai klimato kaitos reiškinį pripažįsta vieningai, tačiau susirūpinimo lygis dėl jo mūsų šalyje nėra labai aukštas.

ĮSIGALIOJA NAUJA TEISINĖ PRIEVOLĖ GAMINIŲ TIEKĖJAMS

Nuo 2021 m. sausio 5 d., įsigalioja nauja teisinė prievolė – pranešimo teikimas į SCIP duomenų bazę. Šios teisinės prievolės vykdytojai – gaminių tiekėjai: gamintojai, surinkėjai, importuotojai bei platintojai.