Oro kokybė šiandien

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

TIPK ir Taršos leidimai

 
 

Aplinkos apsaugos agentūros direktorius R. Špokas baigia karjerą

Aplinkos apsaugos agentūros direktorius Rimgaudas Špokas gegužės 21 d. išeina iš pareigų agentūroje. 

 

Atliktas Baltijos jūros būklės vertinimas: daugeliu atveju gera ekologinė būklė nepasiekta

Įgyvendindama Jūrų strategijos pagrindų direktyvą, 2020 m. Aplinkos apsaugos agentūra kartu su moksliniais Lietuvos ekspertais atliko Lietuvos jūros rajono būklės ir poveikių vertinimą.

Neskundžiamu teismo sprendimu UAB „Raguvilė“ privalės atlikti pilną poveikio aplinkai vertinimą

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas apeliacine tvarka išnagrinėjo bylą pagal UAB „Raguvilė" apeliacinį skundą dėl atrankos išvados panaikinimo ir š. m. balandžio 28 d. priėmė neskundžiamą nutarimą, kad atrankos išvada yra teisėta ir pagrįsta. 

 

Patikslintos AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ išduoto taršos leidimo sąlygos

Aplinkos apsaugos agentūra peržiūrėjo AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ išduoto taršos leidimo sąlygas, įvertino nuo gegužės 1 d. taikomus Minimalius reikalavimus dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas ir jais papildė leidimo sąlygas.