Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Struktūra ir kontaktai > Kontaktai

 

Kontaktai

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą, nenaudojant lietuviškų raidžių

Pirma vardo raidė.Pavardė@aaa.am.lt

 

Norint susisiekti su asmeniu nauju telefono numeriu reikia rinkti:

IŠ VISŲ TINKLŲ (TEO , BITE, TELE2 ir t.t.) "8" ir "706*****"
Iš kitų miestų ar savivaldybių
"8" ir "706*****"

Iš užsienio

"+370" ir "706*****"

(renkant numerį 5-eto vesti nereikia)  
Skambinti į užsienį 9 00 šalies kodas nr.

 

Vidiniame tinkle trumpieji numeriai yra trys paskutiniai skaičiai.

 

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamentas aavkd@aaa.am.lt Tel.: 8 706 62 008
Faks.: 8 706 62 000

Juozapavičiaus g.9,

LT-09311 Vilnius

Aplinkos būklės vertinimo departamentas abvd@aaa.am.lt Tel.: 8 706 620 08
Faks.: 8 706 62 000

Juozapavičiaus g.9,

LT-09311 Vilnius

Aplinkos tyrimų departamentas atd@aaa.am.lt

Tel.: 210 7330

Faks : 210 7336

Goštauto g. 9,

LT-01108 Vilnius

Jūrinių tyrimų departamentas jtd@aaa.am.lt

Tel.: (8_46) 41 0450

Faks: (8 46) 41 0460

Taikos pr. 26,

LT-91222 Klaipėda

Cheminių medžiagų skyrius chemija@aaa.am.lt

Tel.:_(8_5)(212 6090

Faks.: (8_5) 212 6096

Pylimog. 35,

LT-01309 Vilnius

 

Aplinkos apsaugos agentūros mokslinių tyrimų laivas „VĖJŪNAS“ l.vejunas@aaa.am.lt Tel.: +370 678 79666

Ypatingų ekologinių situacijų valdymo metodinė ir konsultacinė pagalba

  Tel.: (8 5) 273 2995

 


Pareigos

Vardas, pavardė

Telefono numeris_________________

Kab. Nr.

 

Sekretoriatas

Tel.: 870662008
Faksas.: 870662000

aaa@aaa.am.lt

 912

 

Direktorius

Raimondas Sakalauskas

8 706 62 001,

+370 686 00052

 912a

Direktoriaus pavaduotoja

Aldona Margerienė

8 706 62 002,

+370 686 17470

 911

Direktoriaus pavaduotoja

Dovilė Sereičikaitė

8 706 62 005,

+370 614 78766

 904

 

Finansų skyrius

Vedėja

Daiva Sadauskienė

8 706 62 003,

+370 610 60816

 907 

Vyriausioji specialistė

Galina Matvejeva

8 706 62 004

 906

Vyresnioji specialistė

Česlova Panfilovienė

8 706 62 039

 906
Vyresnioji specialistė Dalia Navickienė

8 706 62 025

 909

Vyriausioji specialistė

Rita Čepienė

8 706 62 025

 909

 

Teisės ir personalo skyrius

Vedėja

Aldona Teresė Kučinskienė

8 706 62 013,

+370 686 17545

 903

Vyriausioji specialistė

Violeta Trainavičienė

8 706 62 007

 902

Vyresnioji specialistė

Ala Bogdanovič

8 706 68 070

 903

Vyriausioji specialistė

Šarūnė Bagočiutė / Agnė Adomaitis (pakaitinė)

8 706 63 253

 901
Vyresnioji specialistė Eglė Kazlauskienė 8 706 62 008  912
Vyriausioji specialistė Jovita Povilavičiūtė 8 706 63 252  902
Vyresnioji specialistė Raimonda Staškienė 8 706 62 006  902
Vyriausioji specialistė Julija Minajeva 8 706 63 251  902
Vyriausioji specialistė Jurgita Mackevičienė 8 706 63 251  902

 

Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius

Vedėja

Rasa Maslauskaitė

8 706 63 470

1004

Vyriausiasis specialistas

Rimantas Šalkauskas

8 706 63 255,

+370 620 47663

1004

Vyriausioji specialistė

Greta Aleksandravičiūtė

8 706 63 256

1004

Vyriausioji specialistė

Eglė Šalčiūtė

8 706 63 470

1004
Vyriausioji specialistė Eglė Borisevičiūtė 8 706 63 254 1004
Vyriausioji specialistė Giedrė Butkutė (8 46) 25 0256 (Klaipėda)  
Specialistė Monika Šavelskytė 8 706 63 255 1004


Veiklos planavimo ir visuomenės informavimo skyrius

Vedėjas

Vytautas Naruševičius

8 706 62 044

 1005b

Vyriausioji specialistė

Danutė Navickienė

8 706 62 046

 1005a
Vyriausiasis specialistas Gintaras Matiukas 8 706 68 087  1005a

Vyriausioji specialistė

Irena Mereškevičienė

8 706 62 045

 1005a

Vyriausiasis specialistas

Gediminas Liutkevičius

8 706 62 046

 1005a

 

Informacinių sistemų vystymo skyrius

Vedėjas

Vytenis Zaskevičius

8 706 62 038

 605

Vedėjo pavaduotojas

Žilvinas Mačerinskas

8 706 62 037

 605

Vyriausiasis specialistas

Mantas Zapolskas

8 706 62 040

 605

Vyriausiasis specialistas

Aleksandr Markovskij

8 706 62 040

 605
Vyriausiasis specialistas Vaidas Grimalauskas 8 706 68 073  605

 

Gyvūnijos naudojimo kontrolės skyrius

Vedėjas

Kęstutis Motiekaitis

8 706 63 250,

+370 686 49179

 809

Vedėjo pavaduotojas

 Darius Mikelaitis 8 706 63 259  809

Vyriausiasis specialistas

Albertas Skerniškis

8 706 63 258

 809

Vyriausiasis specialistas

Andrius Girdziušas

8 706 63 249,

 +370 682 22854

 808

Vyriausioji specialistė

Jurgita Ivanovienė

8 706 63 417

 808

Vyriausiasis specialistas

Toma Bulauskienė

8 706 63 259

 809
Vyriausiasis specialistas Saulius Tuska 8 706 63 257  809
Vyriausiasis specialistas Darius Simanavičius 8 706 63 257  809

 

Cheminių medžiagų skyrius

Bendras konsultacijos telefonas

Pr, An, Tr, Ket : 9-16 val. Pn: 9-15 val.

Pertrauka: nuo 12 iki 13 val.

Teisės aktų reikalavimų, privalomų tvarkant chemines medžiagas, fluorintas ir šiltnamio efektą sukeliančias dujas bei lakiuosius organinius junginius, išaiškinimas 212 6090  
Vedėja Lina Dunauskienė

212 6092,

+370 686 10361

 
Vedėjos pavaduotoja Donata Pipiraitė-Vališkienė / Otilija Grincevičiūtė (pakaitinė) 212 6094  
Vyriausioji specialistė Vilma Uldukienė / Lina Vilniškė (pakaitinė) 212 6099  
Vyriausioji specialistė Jurgita Balčiūnienė 212 6094  
Vyriausiasis specialistas Sigitas Beržinskas

212 3507,

+370 686 77987

 
Vyriausiasis specialistas  Tomas Smilgius 212 6097  
Vyriausioji specialistė Beata Volujevič 212 6091  
Vyriausioji specialistė Marija Piliponienė 212 6099  
Vyriausiasis specialistas Vytautas Danilevičius 212 6098  
Vyriausiasis specialistas Ivanas Lukaitis 212 6097  
Vyriausioji specialistė Laimutė Četvergienė

212 3507,

+370 698 11852

 
Vyriausioji specialistė Agnė Janonytė 212 6091  
Vyriausiasis specialistas Žilvinas Užomeckas 212 3502   
Vyriausiasis specialistas Marius Šulga

212 3502,

+370 615 65696

 

 

Avarijų prevencijos ir valdymo skyrius

Vedėjas

Gediminas Markauskas

273 2995,

+370 698 35906

 913

Vyriausiasis specialistas

Algirdas Minius

8 706 63 426,

+370 698 81837

 913

 

 

APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS DEPARTAMENTAS                                                             <Į pradžią>

Direktorius

Vytautas Krušinskas

8 706 63 473,

+370 686 81668

 811

 

Kontrolės organizavimo skyrius

Vedėjas

Audrius Želvys

8 706 63 423

 801
Vedėjo pavaduotojas

Rimantas Širvinskas

275 6338

 919

Vyriausiasis specialistas

Aloyzas Gruzdys

8 706 63 422,

+370 686 49229

 812
Vyriausiasis specialistas Tomas Želvys 8 706 63 421  812
Vyriausioji specialistė Virgilija Manikienė 8 706 63 436  813
Vyriausiasis specialistas Remigijus Alavočius 8 706 63 432  813
Vyriausiasis specialistas

 

275 6338

 919
Vyriausioji specialistė

Danguolė Bernotienė

8 706 63 438

 814
Vyriausiasis specialistas Gediminas Almantas 8 706 63 437  814

 

Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyrius

Vedėja Milda Račienė 8 706 62 024  908
Vyriausiasis specialistas Vaclovas Beržinskas 8 706 62 031  610
Vyriausiasis specialistas Artūras Vilkas 8 706 62 017  610a
Vyriausioji specialistė Tatjana Dunkauskienė 8 706 62 033  610a
Vyriausiasis specialistas Tomas Žigaras 8 706 62 033  610a

Vyriausioji specialistė

Daiva Lukošienė 8 706 62 031  610
Vyriausiasis specialistas Rimantas Beinaravičius 275 8466  919
Vyriausioji specialistė Aušra Nausėdienė 8 706 68 081  610
Vyriausioji specialistė Svetlana Ofverstrom 8 706 68 072  605
Vyriausioji specialistė Justina Aukštinaitienė 8 706 68 072  605


Atliekų ir užterštų teritorijų tvarkymo kontrolės skyrius

Vedėja

Marija Lippa

8 706 62 042,

+370 612 52311

 810
Vyriausioji specialistė Danguolė Kazlauskienė 8 706 68071  716
Vyriausioji specialistė Aušra Palubinskienė 8 706 68071  716
Vyriausioji specialistė Rasa Didjurgytė 8 706 63424  800
Vyriausioji specialistė Rasa Voitiekovičiūtė 8 706 63425  800
Vyriausioji specialistė Aistė Jasiukaitienė 8 706 63431  800
Vyriausioji specialistė Asta Sigita Tranienė

8 706 62047

 716
Vyriausioji specialistė Justina Kalinkevičiūtė 8 706 62047  716
Vyriausiasis specialistas Irmantas Lingė 8 706 63425  800

 

 

APLINKOS BŪKLĖS VERTINIMO DEPARTAMENTAS                                                                                              <Į pradžią>

Direktorius

Mindaugas Gudas

8 706 62 014,

+370 686 10296

 917
Direktoriaus pavaduotoja Ingrida Klišauskienė 8 706 62 023  910
Vyriausiasis specialistas (Užsienio reikalų ministerija) Donatas Iliška 8 706 62 041  605

 

Taršos ir atliekų tvarkymo apskaitos skyrius

Vedėja

Violeta Juozefaitė

8 706 62 009

 1001a

Vedėjos pavaduotoja

Jūratė Banelienė

8 706 68 086

 1001a
Atliekų apskaita      
Vyriausioji specialistė

Živilė Pliuškaitė 

8 706 68 080

 1002

Vyriausioji specialistė

Inga Latvelienė

8 706 68 078

 1001d
Vyriausioji specialistė Inga Laučytė-Mačernienė / Aurelija Juršėnienė (pakaitinė) 8 706 62 011  1002

Vyriausioji specialistė

Laura Kazlauskaitė

8 706 62 011

 1002
Vyriausioji specialistė Kamilė Sabaliauskaitė 8 706 62 011  1002
Oro taršos apskaita ir IPTR      
Vyriausioji specialistė

Genovaitė Lunskutė

8 706 62 010

1001d
Vandens ir nuotekų tvarkymo apskaita      
Vyriausioji specialistė Laima Kulvičienė 8 706 62 012  1002
Vyriausiasis specialistas Mindaugas Šimanskis 8 706 63 439  1002

 

Vandenų būklės vertinimo skyrius

Vedėja

Audronė Pumputytė

8 706 62 018

 1001b

Vyriausioji specialistė

Jurgita Stankevičienė

8 706 62 019

 1001c

Vyriausiasis specialistas

Vahanas Grigorianas

8 706 68 077

 1001c
Vyriausioji specialistė Jolanta Krasovskienė 8 706 68 079  1001c
Vyriausioji specialistė Asta Budvytytė 8 706 68 079  1001c

 

Upių baseinų valdymo skyrius

Vedėjas

Kristina Dapkūnienė

8 706 63 426  815
Vedėjo pavaduotojas Martynas Pankauskas 8 706 63 426  815

Vyriausiasis specialistas

Gediminas Dūdėnas

8 706 68 075  915
Vyriausiasis specialistas Audrius Šepikas 8 706 62 016  915
Vyriausiasis specialistas Svajūnas Plungė +370 675 06994  914
Vyriausioji specialistė Jurgita Prunskytė 8 706 62 015  914

 

Oro kokybės vertinimo skyrius

Vedėjas

Donatas Perkauskas

8 706 62 026,

+370 615 94485

 1003a

Vedėjo pavaduotoja

Zita Šilienė

8 706 62 027

 1003

Vyriausiasis specialistas

Mindaugas Bernatonis

8 706 62 029

 1006b

Vyriausioji specialistė

Vilma Bimbaitė

8 706 68 088

 1006b

Vyriausiasis specialistas

Rokas Levinskas

8 706 62 028

 1006b
Vyriausiasis specialistas Virginijus Ausiejus 8 706 62 028  1006b

Vyriausiasis specialistas

Pranas Blonskis

8 706 62 030

 1006b

Vyriausiasis specialistas

Sergejus Konkovas

8 706 62 029  1006b

Vyriausioji specialistė

Skirmantė Strolytė

8 706 62 027

 1003

 

Klimato kaitos skyrius

Vedėja Rita Tijūnaitė 8 706 68 081  610b
Vyriausioji specialistė Eglė Kairienė 8 706 62 048  610b
Vyriausiasis specialistas Tomas Aukštinaitis 8 706 62 048  610b
Vyriausioji specialistė Giedrė Raginytė 8 706 62 048  610b
Vyriausioji specialistė Agnė Kavšinė 8 706 68 081  610b

 

Automatizuotų matavimo sistemų skyrius

Vedėjas

Juozas Molis

8 706 62 032,

+370 686 17501

 905

Vyresnysis specialistas

Tomas Gaižutis

8 706 63 471,

+370 686 08324

 025

Vyriausiasis specialistas

Aurelijus Jurkus

8 706 63 472, 

8 706 62 035

 1006a

Vyresnysis specialistas

Donatas Deveikis

8 706 62 034

 025

Vyriausiasis Specialistas

Gintautas Margis

(8 448) 4 9324 (Plateliai),

+370 686 66851

 
Vyriausiasis specialistas Vaidotas Uselis

8 706 62 035, 

+370 606 11555

 1006a
Vyresnysis specialistas

Valdemaras Milinkevičius

8 706 62 035, 

+370 613 12586

 1006a

 

Hidrografinio tinklo skyrius

Vedėjas Gintautas Sabas

8 706 62 020,

+370 686 82452

 916
Vyriausioji specialistė Aušra Liutkevičienė 8 706 68 074  916
Vyriausioji specialistė Vilma Lilienė 8 706 62 021  918
Vyriausioji specialistė Viktorija Ramūnė 8 706 62 022  918

 

 

APLINKOS TYRIMŲ DEPARTAMENTAS                                                                                                                  <Į pradžią>

Direktorius

Bronislavas Giedraitis

210 7331,

+370 686 17472

 401

Vyriausioji specialistė

Violeta Andriejūnienė

210 7333

 413

 

Metodologijos skyrius

Vedėja

Rasa Juodvalkienė

210 7335

 415

Vyriausioji specialistė

Aurelija Čeponienė

210 7332

 403

Vyriausioji specialistė

Loreta Vitkauskaitė

210 7333

 414

Vyriausioji specialistė

Jelena Medvedeva / Kristina Stomaitė (pakaitinė)

210 7333

 406/ 

 405

Vyriausioji specialistė

Rasa Kiseliova

210 7333

 414

Vyresnioji specialistė

Renata Sankaitienė

210 7333

 405

Vyriausioji specialistė

Dalia Srogienė

210 7335

 415
Vyriausioji specialistė Beata Lukštaraupienė

210 7333

 406

 

Hidrobiologijos ir ekotoksikologijos skyrius

Vedėja

Gailija Nekrašaitė

210 7339*213

 416

Vyriausioji specialistė

Daina Irena Akinienė

271 2600

 422

Vyresnioji specialistė

Dalia Augutienė

210 7339*207

 410

Vyresnioji specialistė

Diana Osadčaja

210 7339*207

 410

Vyriausioji specialistė

Gelma Rakauskienė

210 7339*206

 409

 

Cheminės analizės skyrius

Vedėja

Daiva Pockevičiūtė

210 7337

 302

Vyriausioji specialistė

Valė Violeta Augustinavičienė

210 7338

 310

Vyresnioji specialistė

Aušra Krapukaitytė

210 7339*216

 303

Vyriausioji specialistė

Nastazija Šeškuvienė

210 7339*225

 312

Vyriausioji specialistė

Santa Ragaliauskienė

210 7339*224

 311

Vyriausioji specialistė

Agita Jurgutienė / Justina Smilgienė (pakaitinė)

210 7339*219

 304

Vyresnioji specialistė

Edita Pusvaškienė

210 7339*219

 306

Vyriausiasis specialistas

Gintautas Šaduikis

210 7339*216

 303

Vyresnioji specialistė

Rūta Araminaitė (pakaitinė)

210 7339*219

 313

Vyriausioji specialistė

Beata Kutko

210 7339*224

 311

Specialistė

Jadvyga Četrauskaitė

210 7339*226

 313

Specialistė (-as)

Irena Navakaitė /
Giedrius Stalnionis

210 7339*217

 305/

 314

 

Radiologijos skyrius

Vedėja

Beata Vilimaitė Šilobritienė

275 0474

 501

Vyresnioji specialistė

Laimutė Jocienė

275 0261

 502

Vyresnioji specialistė

Irena Šliuožaitė

275 0261

 503
Vyriausioji specialistė Rasa Morkūnienė 275 0261  502

 

Operatyvių matavimų skyrius

Vedėjas

Jonas Vanagas

210 7334,

+370 686 17473

Bendras nr. +370 611 57867

 411

Vyriausioji specialistė

Aldona Gailiūnienė

210 7334

 411

Vyriausiasis specialistas

Rokas Kimbaras

210 7339*209

 412

Vyriausiasis specialistas

Tadas Čiburas

210 7339*209

 412

Vyresnysis specialistas

Paulius Bogužas

210 7334

 411

 

 

JŪRINIŲ TYRIMŲ DEPARTAMENTAS (Klaipėda)                                                                                                   <Į pradžią>

Direktorius

Algirdas Stankevičius

(8 46) 41 0450,

+370 687 35926

 202

Vyriausioji specialistė

Zoja Štukova

8 46 410455,

+370 683 05148

 208

 

Hidrologijos skyrius

Skyriaus vedėjas

Ovidijus Stulpinas

(8 46) 41 0426,

+370 683 05121

 213

Vyriausiasis specialistas

Ignas Vyšniauskas

(8 46) 41 0426

 103

Vyriausiasis specialistas

Vitalijus Malejevas

(8 46) 41 0426,

+370 618 40070

 103

Vyresnynis specialistas

Albertas Kvietkus

(8 46) 41 0426,

+370 683 05163

 113

Vyresnioji specialistė

Aušrinė Žemeikienė

(8 46) 39 9466

 

Specialistas

Valtraud Meškova

(8 46) 95 2921

 

Specialistas(-ė)

Rimantas Rimkus /

Kristina Bagočiūnienė

(8 441) 4 4518

(8 441) 5 8151,

+370 678 79600

 
Vyriausiasis specialistas Paulius Petrošius

(8 46) 41 0426,

+370 686 76772

 113

 

Hidrochemijos skyrius

Skyriaus vedėjas

Jolanta Mitrulevičiūtė

(8 46) 38 0478

+370 683 05136

 LP203

Vyriausioji specialistė

Agnė Vasiljevė

(8 46) 38 0478

 LP204

Vyriausioji specialistė

Violeta Jančauskienė

(8 46) 38 0478,

+370 683 05134

 LP208

Vyriausioji specialistė

Liudmila Žvalikovskaja

(8 46) 38 0478

 LP207

Vyriausioji specialistė

Vijolė Papreckienė

(8 46) 38 0478

 111

Vyriausioji specialistė

Viktorija Savickienė

(8 46) 38 0478

 LP204

Vyriausioji specialistė

Liudmila Kondratjeva

(8 46) 38 0478

 LP206
Vyriausioji specialistė Julija Fiodorova (8 46) 38 0478  LP205

 

Biologinių tyrimų skyrius

Skyriaus vedėja

Eglė Šupinienė

(8 46) 41 0452,

+370 683 05143

 110

Vyriausioji specialistė

Irina Olenina

(8 46) 41 0452

 107

Vyriausioji specialistė

Grasilda Gudžiūnaitė

(8 46) 41 0452

 106

Vyriausioji specialistė

Natalja Demereckienė

(8 46) 41 0452

 105

Vyriausioji specialistė

Rima Kavolytė /

Rūta Potapkina

(8 46) 41 0452

 104

Vyresnioji specialistė

Sabina Solovjova

(8 46) 41 0452

 105
Vyriausioji specialistė Aleksandra Korž (8 46) 41 0452  106

 

Duomenų valdymo ir programų skyrius

Skyriaus vedėja

Aistė Kubiliūtė

(8 46) 41 0456,

+370 683 05156

 215

Vyriausioji specialistė

Nijolė Remeikaitė-Nikienė / Nailia Bairamova (pakaitinė)

(8 46) 41 0456

 216

Vyriausioji specialistė

Airida Deimontaitė

(8 46) 41 0455

 212

Vyriausioji specialistė

Žydrūnė Lydeikaitė

(8 46) 41 0455

 203-

 204

Vyriausioji specialistė

Neringa Stončaitienė

(8 46) 41 0455

 212

 

Analitinės kontrolės skyrius

Skyriaus vedėja

Aida Garšvienė

(8 46) 38 0477,

+370 687 32829

 LP104

Vyresnysis specialistas

Tomas Gedrimas

(8 46) 38 0477,

+370 616 10632

 109

Vyriausioji specialistė

Nijolė Bružienė

(8 46) 38 0477,

+370 612 76684

 101

Vyriausiasis specialistas

Mantas Žiauberis

(8 46) 38 0477

 101

Vyriausioji specialistė

Jevgenija Suško

(8 46) 38 0477

 LP108

Vyriausioji specialistė

Nijolė Šerkšnienė

(8 46) 38 0477

 LP110

Vyresnioji specialistė

Lijana Petruškevičienė

(8 46) 38 0477

 LP110

Vyriausioji specialistė

Liudmila Popova

(8 46) 38 0477

 LP109

Vyriausiasis specialistas

Kęstutis Žalgiris

(8 46) 38 0477,

+370 683 05163

 109

 

Techninio aptarnavimo skyrius

Skyriaus vedėjas

Vytautas Ašmontas

(8 46) 41 0450,

+370 698 40118

 214
Vyriausioji specialistė Anželika Naruševičienė

(8 46) 41 0450,

+370 683 05152

 201

Vyresnysis specialistas

Valerij Semaško

(8 46) 41 0455,

+370 683 05154

 211

Specialistas

Michailas Aljanovas

+370 614 97668

 R1

Vyresnysis specialistas

Gintautas Morkevičius

+370 688 47700

 
Vyresnysis specialistas Ramūnas Zabolotinas +370 678 79666  
Vyresnysis specialistas Vytautas Prišmontas +370 678 79666  
Vyresnysis specialistas Dmitrij Latuškin +370 678 79666  
Vyresnysis specialistas Tomas Lenkauskas +370 678 79666   

 

Ūkio skyrius

Vedėjas

Viktoras Brazauskas

8 706 68 076,

+370 615 94486

 108

Vyresnysis specialistas

Valerij Boguševič

2675291,

+370 611 55459

 108

Specialistas

Kęstutis Grygelevičius

8 706 68 076,

+370 611 57880

 108
Vyriausioji specialistė Ligita Sinkevičienė

8 706 63 430,

+370 662 45218

 108
Vyresnysis specialistas Andrius Žalpys 8 706 63 430  108

<Į pradžią>