Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Kviečiame susipažinti su atnaujintu potvynių rizikos valdymo plano projektu

 

Kviečiame susipažinti su atnaujintu potvynių rizikos valdymo plano projektu

Visuomenė kviečiama susipažinti su atnaujintu potvynių rizikos valdymo plano projektu. Plano parengimą koordinuoja Aplinkos apsaugos agentūra, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba ir Aplinkos ministerija. Plane siūlomas priemones numatoma pradėti įgyvendinti 2016-2020 metais, priemonių įgyvendinimui planuojamas finansavimas iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų.

 

Potvynių rizikos valdymo plano parengimas yra paskutinis potvynių direktyvos įgyvendinimo etapas, kuris turi apimti ir apibendrinti ankstesnių etapų rezultatus Lietuvoje vykdomus nuo 2010 metų. Atnaujintame plano projekte pateikiama informacija apie potvynių rizikos valdymo tikslus, esamų priemonių apsaugai nuo potvynių ir galiojančio šios srities teisinio reguliavimo įvertinimą ir pasiūlymus potvynių pavojui mažinti, kurie apima:

 

     • Prevencines, pasirengimo ir atstatymo priemones (veikos užliejamose teritorijose teisinio reguliavimo tikslinimas, potvynių prognozavimas, išankstinis perspėjimas, visuomenės informavimas, mokymai ir pan.);
     • Apsaugos nuo potvynių priemones:
          o Struktūrinės apsaugos nuo potvynių priemonės, kurių įgyvendinimo metu rekonstruojami/statomi nauji infrastruktūros objektai (pvz. apsauginiai pylimai);
          o Nestruktūrinės apsaugos nuo potvynių priemonės, skirtos gamtiniam nuotėkio reguliavimui upės baseine (pvz. upės baseino miškingumo didinimas).

 

Siūlomų priemonių vizualizavimui parengtas interaktyvus žemėlapis internete. Žemėlapyje pateikiama svarbiausia informacija apie siūlomas įgyvendinti priemones potvynių pavojaus mažinimui. Struktūrinėms priemonėms pateikiama detali informacija kokią teritoriją jos skirtos apsaugoti, kiek gyventojų joje gyvena, kokios priemonės siūlomos (naujų pylimų statyba, esamų aukštinimas ir kt.).

 

Žemėlapio pavyzdys, kuriame pateikiama detali informacija apie siūlomas struktūrines priemones. Detali informacija pateikiama kiekvienai prioritetinei teritorijai. Informacijos peržiūrai reikia iš įrankių juostos pasirinkti „Objektų identifikavimas", paspausti ant dominančios teritorijos ir iššokančiame menių pasirinkti „Inžinerinės priemonės (spausti čia)" arba „Teisinių ir kitų priemonių sąrašas (spausti čia)".

 

Visuomenei susipažinti ir pateikti pasiūlymus atnaujintam plano projektui yra numatyta ne mažiau nei 6 mėn. Teikiant siūlymus prašome atsižvelgti į tai, kad išnagrinėti visus pasiūlymus gali būti daug laiko reikalaujanti užduotis, tam tikrais atvejais gali prireikti patikrinimų vietoje bei papildomų lauko matavimų. Siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinti ir išnagrinėti visi pateikti komentarai, pasiūlymus prašome teikti iki 2015 m. birželio 30 d. Aplinkos apsaugos agentūrai (Upių baseinų valdymo skyrius, Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT- 09311 Vilnius) arba Aplinkos ministerijai (A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius).

 

Plano pristatymui papildomai bus organizuojami ir vieši seminarai, kurių metu bus galima susipažinti su svarbiausia informacija ir užduoti klausimus plano rengime dalyvaujantiems ekspertams (dalyvavimas nemokamas). Preliminariai seminarai numatomi 2015 m. kovo mėn. pradžioje Kaune ir Jurbarke, apie tikslų laiką bus informuota atskiru pranešimu.