Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Dėl Lomenos upės vandens kokybės stabilizuojant Kaišiadorių nuotekų valyklos darbą

 

Dėl Lomenos upės vandens kokybės stabilizuojant Kaišiadorių nuotekų valyklos darbą

Š. m. birželio 6 d. buvo pastebėta, kad iš Kaišiadorių nuotekų valyklos į Lomenos upę išleidžiamos nepilnai išvalytos nuotekos, kadangi sutriko valymo įrenginių darbas. Nedelsiant buvo imtasi taršos mažinimo priemonių – laikinai sustabdytas miesto pramonės įmonių nuotekų išleidimas, Lomenos upės vanduo skiedžiamas iš miesto tvenkinių išleidžiamu ir iš požeminio vandens gręžinių paimamu vandeniu, stabilizuojamas nuotekų valymo įrenginių darbas aerotankus pildant iš kitų nuotekų valyklų atvežtu aktyviuoju dumblu.

 

Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas nuo birželio 7 d. dienos ėmė vandens mėginius taršos paviršiniams vandens telkiniams poveikiui nustatyti. Lomenos upės vandens kokybės tyrimų duomenimis, birželio 7 d. azoto ir fosforo junginių koncentracijos žemiau nuotekų valymo įrenginių buvo apie 15 kartų didesnės nei upėje aukščiau valymo įrenginių. Pirmosiomis dienomis po nuotekų valymo įrenginių veiklos sutrikimo Lomenoje žemiau nuotekų valymo įrenginių bendrojo azoto koncentracija viršijo geros būklės kriterijus 13 kartų, fosfatų – 25 kartus, bendrojo fosforo - 32 kartus, organinių medžiagų pagal BDS7 rodiklį - 81 kartą, amonio azoto - 100 kartų, be to, upės vandenyje buvo nustatytas ištirpusio deguonies trūkumas. Vėlesnėmis dienomis, pradėjus taikyti taršos mažinimo priemones, upėje nustatytos tolygiai mažėjančios teršiančių medžiagų koncentracijos, kurios, lyginant su po įvykio pirmųjų dienų teršiančių medžiagų koncentracijomis, birželio 16 d. sumažėjo apie 10 kartų, upės vandenyje nenustatytas ištirpusio deguonies trūkumas. Lomenos vandens kokybės tyrimai yra tęsiami. Pagal Neries upės, į kurią įteka Lomena, vandens kokybės tyrimų duomenis reikšmingos įtakos upės vandens kokybei nenustatyta. 


Šiuo metu Kaišiadorių nuotekų valymo įrenginių darbas normalizuojasi.