Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > REF – 3 projekto II etapo įgyvendinimas

 

REF – 3 projekto II etapo įgyvendinimas

Įgyvendinat REACH–EN–FORCE 3 arba REF-3 (Europos Sąjungoje įsikūrusių gamintojų, importuotojų ir vienintelių atstovų registracijos prievolių vykdymo tikrinimo ir užtikrinimo, glaudžiai bendradarbiaujant su muitinėmis), projekto I etapą buvo nustatyti subjektai, neturintys tiesioginių REACH registracijos prievolių, nes buvo paskirtas vienintelis atstovas (VA) („importuojantis tolesnis naudotojas“).

REF-3 projekto II etapas vėl yra patikros bei gamintojams, importuotojams ir vieninteliams atstovams pagal REACH tenkančių registracijos prievolių vykdymo užtikrinimo projektas. Tačiau REF-3 projekto II-uoju etapu bus papildomai susitelkta į importą tų cheminių medžiagų, kurių REACH prievolės turėtojas neprivalo registruoti, nes yra paskirtas vienintelis atstovas arba yra grįžtamojo importo atvejis (tie, kuriems galioja REACH reglamente nustatytos prievolės, tampa importuojančiais tolesniais naudotojais).

Įgyvendinat REF – 3 projekto II etapą Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų skyriaus pareigūnai, bendradarbiaudami su LR muitinės departamentu iki 2014 m. birželio 30 d. numatė patikrinti iki 20 LR teritorijoje įsikūrusių gamintojų, importuotojų ir/ar vienintelių atstovų.

 

Informaciją apie REF-3 I etapo įgyvendinimą rasite čia:

 

http://gamta.lt/cms/index?rubricId=28c67e12-d061-43b6-81be-cd1f9628d432