Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Daugumos Europos maudyklų vandens kokybė – puiki

 

Daugumos Europos maudyklų vandens kokybė – puiki

Europos aplinkos agentūros metinėje maudyklų vandens kokybės ataskaitoje teigima, kad 2013 m. daugumos Europos pajūrio paplūdimių, upių ir ežerų vanduo buvo aukštos kokybės – daugiau kaip 95 % šių maudyklų atitiko būtiniausius reikalavimus. Pajūrio maudyklų duomenys šiek tiek geresni negu vidaus vandenų maudyklų.

Ataskaitoje puikiai įvertintos visos Kipro ir Liuksemburgo maudyklos. Nuo šių šalių nedaug atsilieka Malta (puikiai įvertinta 99 % maudyklų), Kroatija (95 %) ir Graikija (93 %). Europos Sąjungos valstybės narės, kuriose yra daugiausia prastai įvertintų maudyklų, yra Estija (6 %), Nyderlandai (5 %), Belgija (4 %), Prancūzija (3 %), Ispanija (3 %) ir Airija (3 %).

 

Metinėje maudyklų vandens kokybės ataskaitoje (en) Europos aplinkos agentūra (EAA) apžvelgė 22 000 Europos Sąjungos, Šveicarijos ir (pirmą kartą) Albanijos maudyklų vandens kokybę. Kartu su ataskaita Europos aplinkos agentūra parengė sąveikųjį žemėlapį (en), kuriame galima pamatyti kiekvienos maudyklos 2013 m. rezultatus.

 

Vietos valdžios institucijos stebi vietos paplūdimių vandenį – ima mėginius pavasarį ir per visą maudymosi sezoną. Maudyklų vanduo gali būti pripažintas „puikiu“, „geru“, „patenkinamu“ arba „prastu“. Vertinimas grindžiamas dviejų tipų bakterijų kiekiu vandenyje, pagal kurį nustatoma tarša iš kanalizacijos arba gyvulinės kilmės tarša. Šios bakterijos prarytos gali sukelti ligą (vėmimą ir viduriavimą).

 

Vertinant maudyklų vandens kokybę neatsižvelgiama į šiukšlinimą, teršimą ir kitus žalos gamtai aspektus. Nors dauguma maudyklų pakankamai švarios, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai, daugelio Europos vandens telkinių ekosistemų būklė kelia nerimą. Akivaizdu, kad Europos jūrų ekosistemų būklė prasta – neseniai atlikto vertinimo(en)

duomenimis, Europos jūrų ekosistemoms pavojų kelia klimato kaita, tarša, žuvų išteklių pereikvojimas ir rūgštėjimas. Daugelio šių veiksnių įtaka tik didės.

 

Daugiau informacijos bei metinę ataskaitą, galite rasti čia:

http://www.eea.europa.eu/lt/pressroom/newsreleases/daugumos-europos-maudyklu-vandens-kokybe