Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Laboratoriniai tyrimai ir matavimai > Aplinkos tyrimų departamento akredituota veikla

 

Aplinkos tyrimų departamento akredituota veikla

Aplinkos tyrimų departamentas nuo 2004 metų yra akredituotas standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 atitikčiai. Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos (toliau – NAB) reguliariai vertina Aplinkos tyrimų departamento kompetenciją,  veiklos  procedūras, atlieka priežiūros vizitus. Paskutinis akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.064,  išduotas 2019 m.  spalio 11 d., galioja iki 2020 m. lapkričio 29 d. (Akreditavimo pažymėjimas lietuvių k., Akreditavimo pažymėjimas anglų k., Akredituota sritis).

 

Aplinkos tyrimų departamentas akredituotas atlikti paviršinio, jūros, požeminio vandens, nuotekų, aplinkos oro ir stacionariųjų oro taršos šaltinių išmetamųjų teršalų cheminius tyrimus, fitoplanktono nustatymą bei dugno makrofaunos mėginių ėmimą ir jų tyrimus jūros ir paviršiniame vandenyje, paviršinio vandens gama spinduolių savitųjų ir tūrinių aktyvumų tyrimus, biotos, dirvožemio ir dugno nuosėdų gama spinduolių savitųjų aktyvumų tyrimus, jūros, paviršinio vandens, nuotekų ir aplinkos oro mėginių ėmimą. Taip pat Aplinkos tyrimų departamentas yra akredituotas taikyti lanksčią sritį. (Aplinkos tyrimų departamento aktuali akredituota sritis).