Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Laboratoriniai tyrimai ir matavimai > Aplinkos apsaugos agentūros akredituoti padaliniai

 

Aplinkos apsaugos agentūros akredituoti padaliniai

ES šalių laboratorijos, galinčios suteikti paslaugas tyrimų srityje

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-711 „Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.2 punkto nuostatomis Europos šalių akredituotos laboratorijos gali suteikti Ūkio subjektams paslaugas atlikti konkrečių parametrų (analičių) nustatymą aplinkos elementuose ir teršalų į aplinką emisijose. Informacija apie akredituotas laboratorijas ir akredituotas sritis yra skelbiama laboratoriją akreditavusios organizacijos tinklalapyje. Europos šalių akreditacijos organizacijų tinklalapių adresus galima rasti Europos šalių akreditacijos organizacijos tinklalapyje:  http://www.european-accreditation.org/ea-members.

 

2017-03-22

Automatizuotų matavimo sistemų skyrius

 

2017-03-22

Jūrinių tyrimų departamentas

 

2017-03-22

Aplinkos tyrimų departamentas