Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > KVIEČIAME PERKANČIĄSIAS ORGANIZACIJAS Į SEMINARUS ŽALIŲJŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KLAUSIMAIS

 

KVIEČIAME PERKANČIĄSIAS ORGANIZACIJAS Į SEMINARUS ŽALIŲJŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KLAUSIMAIS

Aplinkos apsaugos agentūra, įgyvendindama Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. D1-840 „Dėl Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2016–2020 metų priemonių patvirtinimo“ patvirtintų Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2016–2020 metų priemonių 1.2 priemonę „Organizuoti perkančiosioms organizacijos, tiekėjams mokymus – seminarus žaliųjų pirkimų klausimais“, numato vykdyti mokymus Žaliųjų viešųjų pirkimų klausimais.

 

·     Seminarai vyks 2016 m. lapkričio 29 d., 30 d. ir 2016 m. gruodžio 1 d., 2 d., Aplinkos apsaugos agentūroje,

      Juozapavičiaus g. 9, Vilnius (Kolegijų salė, 4 aukštas).

 

·   Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ 2 punktą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme apibrėžtos perkančiosios organizacijos, atlikdamos prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, kuriems nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai, turi taikyti šiuos kriterijus, skaičiuojant pagal skaičių ir pagal vertę, ne mažiau kaip 45 procentams – 2017 metais.

 

·    Tikslinė grupė – Perkančiosios organizacijos (dalyvių skaičius - iki 40 asmenų viename seminare).

 

·    Seminarai nemokami.

 

·    Seminaro programa.

 

·    Prašome registruotis pasirenkant vieną iš nurodytų seminarų datų iki 2016 m. lapkričio 26 d. 14.00 val. Dalyvių registracija:

 

- 2016 m. lapkričio 29 d. seminaras

- 2016 m. lapkričio 30 d. seminaras

- 2016 m. gruodžio 1 d. seminaras

- 2016 m. gruodžio 2 d. seminaras