Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Paslaugos > Teikiamos administracinės paslaugos

 

Teikiamos administracinės paslaugos

Teikiamos administracinės paslaugos

 

Eil. nr. Paslaugos pavadinimas Paslaugos aprašas
Būtinų veksmų schema Prašymo/paraškos forma
1. Atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo leidimų išdavimas
Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
2. Pavojingų atliekų tvarkymo licencijų išdavimas Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
3. Atliekų vežimo Europos Bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos leidimų išdavimas Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
4. Administracinės procedūros vykdymas Parsisiųsti Parsisiųsti
5. Aplinkos apsaugos agentūros sukuriamos arba disponuojamos  informacijos apie aplinką teikimas

Parsisiųsti

Parsisiųsti

Parsisiųsti


6. Užsiimti specialiąja žvejyba valstybiniuose ir privačiuose vandens telkiniuose leidimų išdavimas Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
7. Gyvūnų ir/ar augalų, jų dalių ir gaminių iš jų įvežimui (išvežimui) leidimų išdavimas Parsisiųsti Parsisiųsti
8. Informacijos (duomenų) apie Aplinkos apsaugos agentūros veiklą, oficialius įstaigos dokumentus teikimas Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
9.  Leidimų naudoti saugomas rūšis išdavimas Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
10. Asmenų konsultavimas Aplinkos apsaugos agentūros kompetencijos klausimais  

11. Europos Sąjungos ekologinio ženklo suteikimas atitinkamai produktų grupei Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
12. Savanoriškos Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo registracija arba registracijos pratęsimas Parsisiųsti
Parsisiųsti
Parsisiųsti Parsisiųsti
13. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimas, jų galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ir galiojimo panaikinimas Parsisiųsti Parsisiųsti
14. Kremavimo veiklos licencijos išdavimas Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
15. Leidimo įkurti zoologijos sodą išdavimas Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
16. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) atrankos išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) suteikimas, PŪV PAV programos patvirtinimas ir sprendimo PŪV leistinumo priėmimas Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
17. Gaminų ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijų išdavimas

 

Parsisiųsti

Parsisiųsti

 

Atspausdintus ir pasirašytus prašymus galima pateikti į Juozapavičiaus g. 9, 912 kabinetą. Nuskenuotus prašymus galima  siųsti elektroniniu paštu - aaa@aaa.am.lt.

 

Dokumentas Formatas Formatas
Prašymo šablonas

ODT (OpenOffice.org)

DOC (MS Offce)

 

Nuo 2011 m. birželio 1 dienos įsigaliojo naujas įmokų kodų sąrašas. Išsamesnė informacija VMI interneto svetainėje, skyrelyje „Mokesčių apskaitos informacinė sistema (MAIS)“.

 

Informacija apie valstybės rinkliavą už Aplinkos apsaugos agentūros teikiamas paslaugas:

 

Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaita LT24 7300 0101 1239 4300
Bankas AB bankas "Swedbank"
Banko kodas 73000
Įmokos kodas 5775