Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai

 

Artimiausi įvykiai

 

2014-04-23

2014 m.gegužės 26-30 d. Halifakse (Kanada) vyks "NATO mokslo projektas Taikai-Cheminis ginklas", Tarptautinio dialogo palaidotam ginklui ir Tarptautinio Ekonomikos susitikimo jūrinės aplinkos apsaugai susitikimai.

 

2014-04-23

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį (Suomijos Respublika) dalyvauti Europos cheminių medžiagų agentūros organizuojamame ekspertų dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų susitikime.

 

2014-04-23

Tarnybinė komandiruotė į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos rengiamame 13-ajame REACH reglamento nano subgrupės (CASG Nano) susitikime. Susitikime bus kalbama apie nanomedžiagų reglamentavimą, Europos Komisijos rekomendacijų dėl nanomedžiagų įgyvendinimą, REACH reglamento priedų pakeitimu

 

2014-04-23

Tarnybinė komandiruotė į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos rengiamame 11-ajame kompetentingų institucijų, įgyvendinančių Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų, susitikime.

 

2014-04-23

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį, dalyvauti Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) organizuojamame Rizikos vertinimo komiteto ir Socialinės ekonominės analizės komiteto pranešėjų nagrinėjančių pramonės įmonių pateiktą paraišką autorizacijai gauti dėl tolesnio švino sulfachromato geltonojo bei švino chromato molibdato sulfato raudonojo naudojimo dėl siūlomų apribojimų susitikime.

 

2014-04-23

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį (Suomijos Respublika) dalyvauti 3-čiame Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) organizuojamame seminare dėl PIC Reglamento

 

2014-04-23

2014 m. gegužės 28 d. Briuselyje (Belgija) vyks 68-as CITES SRG posėdis

 

2014-04-17

2014 m. balandžio 23-24 d. vyks Helsinkio komisijos projekto dėl Baltijos jūros monitoringo programos peržiūrėjimo (HELCOM MORE 6/2013) susitikimas

 

2014-04-04

2014 m. balandžio 24 d. Briuselyje (Belgija) vyks 28-as CITES EG posėdis