Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Korupcijos prevencija

 

Korupcijos prevencija

Kas yra korupcija?

Antikorupcinės aplinkos kūrimas

 

Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašas

(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020-02-17 įsakymas Nr. AV-53)

Rekomendacijos Aplinkos ministerijos sistemos pareigūnams ir darbuotojams dėl elgesio ir veiksmų, kai jiems i yra siūlomas ar duodamas kyšis

 

Skaidrės apie kyšio davimą

 

Aplinkos apsaugos agentūros pareigūnų veiksmų kyšio davimo atveju instrukcija (2010-06-08 įsakymas Nr. AV-114)

 

Elgesio su dovanomis principų taikymo Aplinkos apsaugos agentūros valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, rekomendacijos

 

Aplinkos apsaugos agentūros atsparumo korupcijai politika (Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2019 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. AV-179)

 

Atsakingi už korupcijos prevenciją asmenys pagal jiems priskirtus Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus ir Teisės skyriaus nuostatuose įgaliojimus ir kompetenciją (Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2019 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. AV-180)

Jolanta Songailienė, Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja, tel. 8 706 62032

Aldona Teresė Kučinskienė, Teisės skyriaus vedėja, tel. 8 706 62013

 

Atitikties pareigūnas Viešųjų ir privačių interesų konfliktų  prevencijos sistemos  kūrimas Agentūroje  (Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 7 d. įsakymas Nr. AV-240)

Jolanta Songalienė, Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja, tel. 8 706 662032

 

Informacija iš Specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainės:

Antikorupcinės aplinkos  vadovas viešajam sektoriui.

Kaip kurti antikorupcinę aplinką viešajame sektoriuje ?

Atmintinė valstybės tarnautojams, susidūrusiems su korupcija.

Specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijos dėl rizikų valdymo perkančiųjų organizacijų atliekamuose viešuosiuose pirkimuose

 

Informacija apie korupcijos programas, jų įgyvendinimą

1. Lietuvos Respublikos  Nacionalinė kovos su korupcija 2015-2025 metų programa.

2. Lietuvos Respublikos Nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos įgyvendinimo 2015-2019 metų tarpinstitucinis veiklos planas

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kovos su korupcija programa

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių planas 2018-2020 m.

5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plano 2018-2020 ataskaitos

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonų plano 2018-2020 m. ataskaita (2018 m.)

 

Informacija apie korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą

1. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2015 m.

2.(informacija ruošiama)

3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2018 m.

4. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2019 m.

 

Pranešk apie korupciją

 

 

El paštas. praneseju.apsauga@aaa.am.lt

Pranešimo apie pažeidimą forma

 

2020-01-09

Lobistinė veikla