Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Rokiškio rajone toliau vykdomi avarijos padarinių šalinimo darbai

 

Rokiškio rajone toliau vykdomi avarijos padarinių šalinimo darbai

2010 sausio 11d. Rokiškio rajono Juodupės seniūnijoje įvyko rajono Ekstremalių situacijų komisijos posėdis, kuriame dalyvavo Aplinkos apsaugos agentūros atstovas. Posėdyje buvo išklausyta informacija apie atliktus ir vykdomus darbus.

Posėdyje buvo išklausyta informacija apie atliktus ir vykdomus darbus likviduojant avarijos, įvykusios gruodžio 28 dienos naktį naftos produktų transportavimo vamzdyne, padarinius. Numatyti veiksmai, siekiant užtikrinti, kad avarijos padarinių šalinimas vyktų sklandžiai, o galima žala aplinkai būtų kuo mažesnė.


AB “Orlen Lietuva” atstovai informavo, kad nuo avarijos padarinių likvidavimo pradžios surinkta 3005 m3 naftos produktų ir vandens mišinio. Teršalai išgabenti į bendrovę, kur bus nustatytas grynų naftos produktų kiekis. Taip pat iš užterštos teritorijos išvežta 35 sunkvežimiai arba 455 m3 sniego prisigėrusio naftos produktų. Toliau vyksta teršalų surinkimas iš melioracijos griovio ir iškastų tranšėjų užterštame lauke. Šiuo metu skubiai sprendžiamas klausimas dėl privažiavimo kelio įrengimo šalia melioracijos griovio, kad prasidėjus pavasario polaidžiui nesutriktų teršalų rinkimo, avarijos vietos tvarkymo ir aplinkos atstatymo darbai.


Melioracijos griovyje yra pastatytos 3 užtvaros su sifoninėmis pralaidomis ir 1 aklina užtvara, prie šių užtvarų renkami teršalai. Taip pat pastatytos 3 šiaudų užtvaros, suformuotos 5 sorbentinių bonų ir sorbentų užtvaros. Šalia melioracijos griovio, iš neužteršto lauko pusės, iškastas griovys į kurį susirenka švarus vanduo. Griovys su švariu vandeniu apriboja vandens kiekį užterštame melioracijos griovyje, kuriame vykdomas teršalų surinkimas.


Tai viena didžiausių pastarųjų metų avarijų, tačiau teršalų sulaikymo darbai atlikti gerai, į atvirus vandens telkinius išsiliejęs dyzelinis kuras nepateko. Vadovaujantis atliktais tyrimais, tarša neviršijo didžiausių leistinų koncentracijų. Melioracijos griovyje įrengta teršalų sulaikymo sistema funkcionuoja gerai. Pastarųjų dienų atšilimas ir vandens kiekio padidėjimas parodė, kad darbai atlikti kokybiškai.


Aplinkos apsaugos pareigūnai pastoviai kontroliuoja vykdomus darbus, atlieka vandens mėginių analizes melioracijos griovyje žemiau avarijos vietos ir Vyžuonos upėje.


Sekantis Rokiškio rajono Ekstremalių situacijų komisijos posėdis numatytas sausio 13 d. Jame, įvertinus visus avarijos padarinių likvidavimo darbų ir galimų pavojų aspektus, bus sprendžiama apie ekstremalios situacijos rajone atšaukimą.