Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Baltijos jūros Lietuvos priekrantėje buvo rasta nauja moliuskų rūšis Rangia cuneata (G.B.Sowerby I, 1831) (Bivalvia: Mactridae)

 

Baltijos jūros Lietuvos priekrantėje buvo rasta nauja moliuskų rūšis Rangia cuneata (G.B.Sowerby I, 1831) (Bivalvia: Mactridae)

Vykdant valstybinę Baltijos jūros vandens monitoringo programą 2013 m. gegužės mėn. dviejuose tyrimų taškuose ties Nida ir Juodkrante (6 ir 7 stotyse), kur gylis 13-14 m, smulkaus smėlio grunte, paimtuose mėginiuose makrozoobentosui tirti kartu su čia gyvenančiais dvigeldžiais moliuskais Mya arenaria, Cardium glaucum, Macoma balthica (1 pav.) aptikta po vieną smulkų, Šiaurės Amerikos Atlanto vandenyno pakrantės, dvigeldį moliuską Rangia cuneata individą (2 pav.). Jauni moliuskai buvo 1-4 mm ilgio (maždaug iki 1 metų amžiaus) iš pirmo žvilgsnio panašūs į tokio pat dydžio Macoma balthica (2 pav.). Tušti R. cuneata kiautai sudarė iki 30% tanatocenozės.

R. cuneata rūšis, kilusi iš Meksikos įlankos. Europoje pirmą kartą buvo aptikta Antverpeno uoste 2005 m. Apie jos atsiradimą 2010 ir 2011 m. Aistmarėse pranešė Kaliningrado srities ir Lenkijos mokslininkai. Manoma, kad į Europą R. cuneata lervos atkeliavo su laivų balastiniais vandenimis.
R. cuneata moliuskai gimtuosiuose vandenyse užauga iki 25-60 mm, siekia net 90 mm ilgio, Europoje aptinkami individai paprastai 4-40 mm ilgio. Nustatyta, kad optimalios sąlygos embrionams išgyventi yra 18-29°C temperatūra ir 6-10 ‰ druskingumas, lervoms - 8-32°C temperatūra ir 0-20 ‰ druskingumas [Cain, 1973]. Didžiausia moliuskų koncentracija Meksikos įlankos pakrantėje yra seklumoje mažiau nei 6 m gylyje.
Lietuvos Baltijos jūros priekrantėje, kur rasti naujos rūšies individai, vidutinis druskingumas priedugnyje yra 7‰, temperatūra kinta nuo 1,8°C vidutinės žiemą iki 18,8°C vidutinės vasarą. Nors žiemą Lietuvos pajūryje sąlygos šiai rūšiai išgyventi nėra labai palankios dėl žemesnių nei jai optimalių temperatūrų, išlieka tikimybė, kad ji gali įsitvirtinti ir papildyti vietines makrozoobentoso bendrijas. Tapti papildomu maisto šaltiniu bentofaginėms žuvims bei paukščiams.

 

  

 1 pav.  Dvigeldžiai moliuskai Mya arenaria, Macoma balthica ir Cardium glaucum.

 

 

 

 2 pav.  Macoma balthica ir Rangia cuneata jaunų moliuskų palyginimas.