Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Veikla > Žalieji viešieji pirkimai > 5. Studijos, ataskaitos

 

5. Studijos, ataskaitos

STUDIJOS:

 

 Integralaus atliktų viešųjų pirkimų poveikio aplinkai vertimo studija - 2016 m. (tyrimą atliko  UAB "Civitta")

 

Integralaus atliktų viešųjų pirkimų poveikio vertinimo studija (tyrimą Aplinkos ministerijos užsakymu 2008 m. atliko VšĮ "NPR")

 

 

ATASKAITOS:

Ataskaitos apie Lietuvoje įvykdytus Žaliuosius viešuosius pirkimus:

2015 m. vykdytų žaliųjų pirkimų rezultatų ataskaita

2014 m. vykdytų žaliųjų pirkimų rezultatų ataskaita

2013 m. vykdytų žaliųjų pirkimų rezultatų ataskaita

2012 m. vykdytų žaliųjų pirkimų rezultatų ataskaita

2011 metais vykdytų žaliųjų pirkimų rezultatų ataskaita

2010 metais vykdytų žaliųjų pirkimų rezultatų ataskaita

2009 metais vykdytų žaliųjų pirkimų rezultatų ataskaita

 

Europos Komisijos atlikto žaliųjų pirkimų įvykdymo ES šalyse tyrimo ataskaita

 

Aplinkai palankių produktų rinkos tyrimo medžiaga (tyrimą Aplinkos ministerijos užsakymu 2011 m. atliko IĮ ,,Eurotela")

 
Aplinkai palankių produktų rinkos tyrimo medžiaga (tyrimą Aplinkos ministerijos užsakymu 2008 m. atliko VšĮ "NPR")

Aplinkai palankių produktų rinkos tyrimas

Aplinkos apsaugos vadybos sistemą LST EN 14001_2005 įdiegusios įmonės