Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Duomenys apie radiacijos lygį visuomenei skelbiami kas dvidešimt minučių

 

Duomenys apie radiacijos lygį visuomenei skelbiami kas dvidešimt minučių

Nuo šeštadienio, kovo 12 d., kai Fukušimos atominėje elektrinėje įvyko avarija dėl Japoniją sukrėtusio stipraus žemės drebėjimo, Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūra (AAA) dirba budėjimo režimu ir nepertraukiamai stebi radiacinio fono lygį Lietuvoje. Nors radiacinės taršos pavojaus mūsų šaliai ir nėra, tačiau, siekiant kuo išsamiau informuoti visuomenę, duomenys apie radiacinio fono lygį Agentūros tinklapyje skelbiami nebe kas valandą, kaip ligi šiol, bet kas dvidešimt minučių.

 

Radiacinio fono lygį AAA nuolat stebi nuo 1994 metų. Jį nepertraukiami matuoja 22 matavimo stotys. Dvylika iš jų yra automatinės ir prijungtos prie bendro Europos Sąjungos stočių tinklo „EURDEP“. Matavimo rezultatai iš automatinių stočių skelbiami Agentūros tinklapyje (greitoji nuoroda>> Radiacinio monitoringo ir ankstyvojo perspėjimo sistema: RADIS). Jeigu matavimo duomenys pateikti žalios spalvos langelyje, tai reiškia, kad išmatuotos gama dozės galios reikšmės yra gamtinio fono lygio. Jeigu išmatuotas gama dozės galios lygis pasiektų 300 nSv/h, automatinės stotys iš karto išsiųstų pavojaus signalus atsakingiems specialistams. Tokiu atveju matavimo duomenys būtų pateikti raudonos spalvos langelyje.
Informacijos apie kitų Europos šalių automatinių radiacijos lygio matavimo stočių duomenis galima rasti tinklapyje: http://eurdeppub.jrc.ec.europa.eu/eurdeppub/home.aspx#