Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Dėl Aplinkos oro apsaugos, Vandens naudojimo apskaitos ir (ar) Nuotekų tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų teikimo

 

Dėl Aplinkos oro apsaugos, Vandens naudojimo apskaitos ir (ar) Nuotekų tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų teikimo

Pranešame, kad dėl programinės įrangos problemų, šiais metais ūkio subjektams nesudaryta galimybė 2013 m. Aplinkos oro apsaugos, Vandens naudojimo apskaitos ir (ar) Nuotekų tvarkymo apskaitos metines ataskaitas pateikti per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS AIVIKS), todėl prašome šias ataskaitas regionų aplinkos apsaugos departamentams pateikti tiesiogiai arba siųsti paštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis ryšių priemonėmis.

Primename, kad Aplinkos oro apsaugos ataskaita rengiama ir teikiama, vadovaujantis Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarka, patvirtinta LR aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 1999, Nr. 8-213), o Vandens naudojimo apskaitos ir (ar) Nuotekų tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos – Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu LR aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-1120 (Žin., 2013, Nr. 3-88).

 

Rengiant Vandens naudojimo apskaitos ir (ar) Nuotekų tvarkymo apskaitos metines ataskaitas, prašome vadovautis Vandens šaltinių sąvado ir Išleistuvų sąvado informacija, kuri Jums padės teisingai nustatyti atsiskaitomuosius objektus, apie kuriuos turi būti rengiama ir teikiama ataskaita. Abiejų sąvadų duomenis galėsite rasti nuo š.m. sausio 15 d. šiais adresais: http://vanduo.gamta.lt/cms/index ir http://aplinka.lt/.