Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Laboratoriniai tyrimai ir matavimai > Aplinkos apsaugos agentūros akredituoti padaliniai > Jūrinių tyrimų departamentas

 

Jūrinių tyrimų departamentas

Akreditavimo pažymėjimas (spausti)2010 metais NAB pripažino Jūrinių tyrimų departamento kompetenciją ir atitikimą standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimams. NAB stebi Jūrinių tyrimų departamento veiklą, reguliariai atlieka priežiūros vizitus. Paskutinis akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.101 išduotas 2016 m. gruodžio 28 d. Jūrinių tyrimų departamentas akredituotas atlikti jūros, paviršinio, gruntinio vandens ir nuotekų cheminius tyrimus, fitoplanktono bei dugno makrofaunos nustatymą jūros ir paviršiniame vandenyje, jūros, paviršinio vandens, nuotekų ir dugno makrofaunos mėginių ėmimą ir taikyti lanksčią sritį pirmo lankstumo atvejui, pagal akreditacijos dokumento AD 5.14 4.3.1.1 punkte nurodytus lankstumo atvejus, t. y. procedūra taikoma mėginių ėmimą ar tyrimų atlikimą aprašančių dokumentų naujų leidimų arba juos pakeičiančių dokumentų taikymui. Jūrinių tyrimų departamento aktuali akredituotų metodų sritis.

 

JŪRINIŲ TYRIMŲ DEPARTAMENTO KOKYBĖS POLITIKA

 

Aplinkos apsaugos agentūros Jūrinių tyrimų departamente įdiegta vadybos sistema atitinkanti standartą LST EN ISO/IEC 17025 "Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai". Jūrinių tyrimų departamentas akredituotas atlikti jūros, paviršinio, gruntinio vandens ir nuotekų cheminius tyrimus, fitoplanktono bei dugno makrofaunos nustatymą jūros ir paviršiniame vandenyje, jūros, paviršinio vandens, nuotekų ir dugno makrofaunos mėginių ėmimą; ir taikyti lanksčią sritį pirmo lankstumo atveju (mėginių ėmimą ar tyrimų atlikimą aprašantiems dokumentų naujiems leidimams arba juos pakeičiantiems dokumentams). Svarbiausia vadybos sistemos paskirtis - tenkinti užsakovo poreikius, sudaryti sąlygas ir užtikrinti atliekamų tyrimų rezultatų kokybę. Visi Jūrinių tyrimų departamento darbuotojai dirba pagal nustatytus ir patvirtintus vadybos sistemos dokumentus ir savo darbe diegia jų veiklai skirtą politiką bei procedūras. Jūrinių tyrimų departamento Kokybės politika skelbiama interneto tinklalapyje gamta.lt.

Aplinkos apsaugos agentūros Jūrinių tyrimų departamento direktorius įsipareigoja:

  • turėti gerą profesinę darbuotojų praktiką ir teikti užsakovams kokybiškas mėginių ėmimo ir tyrimų atlikimo paslaugas;
  • užtikrinti tinkamų metodų naudojimą, savalaikį tyrimų atlikimą, tenkinant užsakovo poreikius, lūkesčius;
  • turėti rezultatyvią vadybos sistemą, kompetentingus darbuotojus, sugebančius priimti sprendimus dėl naujų dokumentų versijų naudojimo;
  • garantuoti aukštą tyrimų lygį, kuris remiasi vadybos sistema, gera darbuotojų kvalifikacija;
  • atitikti standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, plėtoti ir nuolat gerinti vadybos sistemos rezultatyvumą.

Aplinkos apsaugos agentūros Jūrinių tyrimų departamentas pareiškia:

  • visi darbuotojai, susiję su daromais tyrimais, yra susipažinę su kokybės dokumentais ir savo darbe diegia politiką, procedūras ir instrukcijas, dalyvauja gerinant vadybos sistemos rezultatyvumą;

  • darbuotojai yra bešališki, nepatiria komercinio ar kitokio spaudimo, galinčio įtakoti tyrimų rezultatų objektyvumą;

  • Aplinkos apsaugos agentūros Jūrinių tyrimų departamentas nesiima veiklos, kuri galėtų sumažinti pasitikėjimą tyrimų rezultatais.

 

 

                                                                                        Duomenų valdymo ir programų sk. vedėja,

                                                                                        atliekanti Jūrinių tyrimų departamento

                                                                                        direktoriaus funkcijas                        

                      

              

                                                                                         Aistė Kubiliūtė

           2017-09-11