Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Taršos prevencija > Aplinkosauginis ženklinimas > Europos bendrijos ekologinio ženklo suteikimas produktų grupėm

 

Europos bendrijos ekologinio ženklo suteikimas produktų grupėm

Gaminant gaminius susidaro teršalai, patenkantys į aplinkos orą, vandenį ir dirvožemį. Pirmasis realus mėginimas mažinti teršalų kiekį gaminant gaminius buvo pradėtas 1977 m. to meto Federacinėje Vokietijos Respublikoje. Buvo sukurtas „Mėlynojo Angelo“ ekologinis ženklas, kuris buvo teikiamas gaminiams, kurie turi mažesnį poveikį aplinkai, negu kiti tos pačios paskirties gaminiai.

 

Europos ekologinis ženklas


Ekologinis ženklas „Mėlynasis Angelas“ – tai logotipas ir ekologinio ženklo suteikimo aplinkosauginiai kriterijai. Ekologinis ženklas – tai orientyras vartotojui, kad jis pirkdamas gaminį, paženklintą ekologiniu ženklu, prisideda prie aplinkos kokybės gerinimo, kurį vykdo gamintojas gamindamas gaminį.

1992 m. Europos Komisija paskelbė Europos Ekonominės Bendrijos Reglamentą Nr. 880/92 dėl Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo tvarkos. Šiame Reglamente buvo nurodyta, kad tikslinga projektuoti,. gaminti, prekiauti ir vartoti gaminius, kurie pasižymi sumažintu poveikiu aplinkai per visą jų gyvavimo ciklą, o vartotojams pateikti išsamesnę informaciją apie gaminių poveikį aplinkai. Reglamentas netaikomas maisto produktams, gėrimams ir vaistams.

2000 m. Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba paskelbė Europos Sąjungos Reglamentą Nr.1980/2000 dėl Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo peržiūrėtos ir pataisytos tvarkos. Šiame Reglamente nurodoma, kad Bendrijos ekologinis ženklas bus suteikiamas produktams (gaminiams ir paslaugoms), kurie pasižymėtų sumažintu kenksmingu poveikiu aplinkai, palyginus su kitais tos pačios grupės produktais, užtikrintų efektyvų gamtos išteklių panaudojimą, o gyventojams apie šiuos produktus būtų suteikiam tiksli ir moksliškai pagrįsta informacija.

Europos Sąjungos ekologinis ženklas suteikiamas vadovaujantis produktų grupei sukurtais ekologinių kriterijų reikalavimais. Europos Sąjungoje ekologinio ženklo suteikimui yra sukurti ekologiniai kriterijai daugiau nei 20 gaminių grupei ir turistų apgyvendinimo viešbučiuose ir kempinguose paslaugoms.

Išsami informacija apie Europos Bendrijos ekologinį ženklą pateikiama internete (http://www.eco-label.com).

Priedai: