Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Pradedamas Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų strateginis pasekmių aplinkai vertinimas

 

Pradedamas Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų strateginis pasekmių aplinkai vertinimas

Informuojame, kad Aplinkos apsaugos agentūra pradeda Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų (UBR) valdymo planų ir priemonių programų strateginį pasekmių aplinkai (SPAV) vertinimą.

 

2014 m. pradžioje Aplinkos apsaugos agentūra kartu su Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos pradėjo rengti Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų (UBR) valdymo planus ir priemonių programas. Pagrindinis šių dokumentų tikslas – nustatyti vandensaugos tikslus ir priemones jiems siekti. Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos UBR valdymo planai ir priemonių programos bus tvirtinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2015 m. gale ir jais bus vadovaujamasi gerinant šalies vandens telkinių būklę 2016-2021 m.

 

UBR valdymo planuose ir priemonių programose numatomos priemonės, kurios lems ūkinės veiklos projektų plėtros pagrindus, įrašytus į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą, todėl privaloma atlikti strateginį pasekmių aplinkai (SPAV) vertinimą.

 

Upių baseinų rajonų (UBR) valdymo planų ir priemonių programų rengimo organizatorius – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62 008, faks. (8) 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt; konsultantas – Aplinkos apsaugos politikos centras (A. Juozapavičiaus g. 6/2 (D), LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 272 71 52, faks. (8 5) 272 89 61, el. paštas: aapc@aapc.lt, http://aapc.lt). Pasiūlymus dėl SPAV visuomenė gali teikti organizatoriui ir konsultantui (raštu, aukščiau nurodytais adresais) per visą SPAV laikotarpį, iki viešo susirinkimo ir jo metu (apie susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama atskiru pranešimu).