Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Laboratoriniai tyrimai ir matavimai > Ūkio subjektų laboratorijų leidimai

 

Ūkio subjektų laboratorijų leidimai

 


Laboratorijų, turinčių leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, SĄRAŠAS (atnaujintas 2019-12-31)

 

Laboratorijų, turinčių leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, veiklos patikrinimo 2020 metų planas

 

Informacija apie leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų

aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimą

 

Aplinkos apsaugos agentūra leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimą, atnaujinimą, papildymą vykdo naudodama elektroninę Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą ALIS. Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus (L17) E-paslauga https://alis.am.lt/.

 

Leidimai atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išduodami pagal Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-711 „Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimus.

 

Valstybės rinkliavos dydis už Leidimo atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimą - 165 Eur, už atnaujinimą (išplečiant matavimų ir (ar) tyrimų sritį) - 84 Eur, už atnaujinimą (pakeičiant priede nurodytą matavimo ir (ar)tyrimo metodą) - 20 Eur, už dublikato išdavimą - 10 Eur. Valstybės rinkliavų dydžiai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 ,,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo", (4.141 p.).