Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Laboratoriniai tyrimai ir matavimai > Ūkio subjektų laboratorijų leidimai

 

Ūkio subjektų laboratorijų leidimai

Laboratorijų, turinčių leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, SĄRAŠAS (atnaujintas 2018 12 31)

 


2018 Ūkio subjektų laboratorijų veiklos patikrinimo planas

 

Informacija apie leidimo galiojimo sustabdymą, leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimą ir leidimo galiojimo panaikinimą 2016 m.

 

Informacija apie leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų

aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimą

 

Aplinkos apsaugos agentūra leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimą, atnaujinimą, papildymą vykdo naudodama elektroninę Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą ALIS. Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus (L17) E-paslauga https://alis.am.lt/.

 

Leidimai atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išduodami pagal Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-711 „Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimus.

 

Valstybės rinkliavos dydis už Leidimo atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimą - 165 Eur, už atnaujinimą (išplečiant matavimų ir (ar) tyrimų sritį) - 84 Eur, už atnaujinimą (pakeičiant priede nurodytą matavimo ir (ar)tyrimo metodą) - 20 Eur, už dublikato išdavimą - 10 Eur. Valstybės rinkliavų dydžiai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 ,,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo", (4.141 p.).