Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Laboratoriniai tyrimai ir matavimai > Ūkio subjektų laboratorijų leidimai

 

Ūkio subjektų laboratorijų leidimai

 


Laboratorijų, turinčių leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, SĄRAŠAS (atnaujintas 2020-06-18)

 

Informacija apie laboratorijų leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus galiojimo sustabdymą.

 

Laboratorijų, turinčių leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, veiklos patikrinimo 2020 metų planas

 

Informacija apie leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų

aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimą

 

Aplinkos apsaugos agentūra leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimą, atnaujinimą, papildymą vykdo naudodama elektroninę Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą ALIS. Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus (L17) E-paslauga https://alis.am.lt/.

 

Leidimai atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išduodami pagal Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-711 „Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimus.

 

Valstybės rinkliavos dydis už Leidimo atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus:
išdavimą - 393 Eur,
atnaujinimą išplečiant matavimų ir/ar tyrimų sritį - 227 Eur,
atnaujinimą pakeičiant priede nurodytą matavimo ir/ar tyrimo metodą - 65 Eur,
dublikato išdavimą - 24 Eur.
Valstybės rinkliavų dydžiai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 ,,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" (p. 4.141)