Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > CHEMSEA projekto pristatymas visuomenei

 

CHEMSEA projekto pristatymas visuomenei

Š.m. rugpjūčio 29 d. Klaipėdoje įvyko Aplinkos apsaugos agentūros kaip projekto CHEMSEA (Chemical Munitions Search & Assessment) partnerės organizuojama Atvirų durų diena.

            

Renginį pradėjo Aplinkos ministerijos atstovas Irmantas Valūnas, kuris atkreipė dėmesį, kad Baltijos jūra pasižymi unikalia ekosistema, tačiau jos būklei įtakos turi intensyvi laivyba, eutrofikacija, tarša pavojingomis medžiagomis ir kt. Viena iš didžiausių grėsmių ir apie ją vis plačiau kalbama – nuskandinto cheminio ginklo problema. Šis klausimas liečia ne tik atskiras institucijas, bet yra svarbus tarptautiniu mastu, todėl būtina išnaudoti regioninio bendradarbiavimo galimybes, sutelkti nevyriausybines organizacijas ir tyrimų/mokslo institucijas, kad turėtume švarią Baltijos jūrą.


Užsienio reikalų ministerijos atstovas Andrius Macijauskas pasveikino Lietuvos aktyvų ir efektyvų dalyvavimą Baltijos jūros švarinimu užsiimančiuose projektuose. Atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuva aktyviai dalyvauja keliant tarptautinės visuomenės sąmoningumą paskandinto cheminio ginklo klausimu. Priminė 2010 metais Lietuvos inicijuotą Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėjoje (toliau JT GA) priimtą rezoliuciją “Cooperative measures to assess and increase awareness of environmental effects related to waste originating from chemical munitions dumped at sea“ (A/RES/65/149), kviečiančią visas pasaulio valstybes bendradarbiauti vertinant jūrose paskandintų cheminių ginklų amunicijos keliamos taršos poveikį aplinkai. Informavo kad š.m. kovo mėnesį JT Sekretoriatas parengė ir išplatino dokumentą šalims narėms ir NVO dėl minėtos rezoliucijos įgyvendinimo. Vadovaujantis šalių narių atsakymais bus ruošiamas JT Generalinio Sekretoriaus raportas apie tai kaip yra įgyvendinama rezoliucija. Atsižvelgiant į JT Generalinio Sekretoriaus raportą, Lietuva rengs minėtos rezoliucijos projektą ir šių metų JT GA rudens sesijoje vėl inicijuos šios rezoliucijos teikimą.


Projekto lyderis iš Lenkijos Jacek Bełdowski ir projekto vadovė Lietuvoje Galina Garnaga pristatė CHEMSEA projektą bei pagrindinius rezultatus. Priminė renginio dalyviams apie 2003 metais vykdytą mokslinę-tiriamąją ekspediciją palaidoto cheminio ginklo zonoje, esančioje Baltijos jūros išskirtinėje ekonominėje zonoje, bei pristatė naujų CHEMSEA projekto 2012-2013 metų ekspedicijų rezultatus. Matthias Brenner pristatė tyrimų rezultatus, kurie atskleidžia cheminio ginklo medžiagų (toliau – CGM) poveikį jūriniams organizmams, informavo apie žuvų ir dvigeldžių moliuskų esamą būklę. Janina Baršienė pateikė paskutinių kelerių metų rezultatus apie genotoksiškumo riziką, atliekant įvairios rūšinės sudėties žuvų tyrimus skirtingose Baltijos jūros teritorijose, tame tarpe ir palaidoto cheminio ginklo zonoje. Bartłomiej Pączek informavo apie šalių pasirengimą reaguoti aptikus cheminį ginklą. Terrance P. Long kalbėjo apie cheminio ginklo problemą pasauliniu mastu. Martin Söderström pristatė suomių atliktus cheminio ginklo medžiagų analizės rezultatus gautus CHEMSEA projekto metu. 

 

 

 

Antroji renginio dalis buvo skirta žvejams ir kitoms suinteresuotoms institucijoms. Informavimo ir mokymų metu buvo kalbama apie tai kaip reikėtu elgtis galimo pavojaus zonoje ar aptikus pavojingą radinį, apie elgesį užterštumo atveju. Taip pat buvo demonstruojamos nuo CGM apsaugančios priemonės, pristatytas pirmos pagalbos rinkinys.