Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos

 

Naujienos

 

2018-07-09

Dėl administratoriaus priskyrimo IS AIVIKS

 

2018-07-02

Svarbi informacija veiklos vykdytojams, turintiems TIPK 2 priedo leidimus

 

2018-06-26

Informacija apie žuvų neršto pabaigą Kauno HE tvenkinyje

 

2018-03-01

Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių pakeitimai

 

2018-03-01

Svarbi informacija dėl GPAIS suvestų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės ir Taršos leidimų duomenų tikslinimo

 

2017-12-27

Tarša į Baltijos jūrą auga – tolstame nuo vandensaugos tikslų

 

2017-12-22

Informacija apie vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos metines ataskaitas

 

2017-12-21

Informacija apie nuotekų dumblo kokybės 2017 m. apskaitos žurnalo duomenų teikimą

 

2017-12-15

Lietuvos-Lenkijos tarpvalstybinių vandenų komisijos posėdis

 

2017-10-31

Aplinkos apsaugos agentūra 2017 metais tęsia žuvų išteklių gausinimą

 

2017-06-29

Dėl prekybos laukiniais gyvūnais

 

2017-02-15

Europos Komisija pradeda viešas konsultacijas dėl bendrosios žemės ūkio politikos (angl. CAP) ateityje

 

2018-06-29

Svarbi informacija veiklos vykdytojams, turintiems TIPK 2 priedo leidimus

 

2013-12-09

Leidinys "Aplinkos būklė 2012. Tik faktai"

 

2013-11-25

Seminaras „Duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus bei ataskaitų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimas Aplinkos apsaugos agentūrai, naudojant informacinę sistemą AIVIKS“

 

2013-10-15

Knygos “Baltijos jūros aplinkos būklė” pristatymas

 

2014-12-31

Agentūros tyrimų laivai

 

2012-11-07

Leidinys "Aplinkos būklė 2011. Tik faktai"

 

2018-06-25

Dėl Lietuvos miškų gaisringumo

 

2011-07-15

Leidinys "Aplinkos būklė 2010. Tik faktai"

 

2009-02-13

Leidinys „Lietuvos gamtinė aplinka, būklė, procesai ir raida“

 

2009-10-30

Agentūros informacinis filmas