Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos

 

Naujienos

 

2018-10-08

Žemės ūkis ir vandens telkinių sveikata – kas nutiko?

 

2018-09-12

Patikslinta UAB "Keltra" planuojamos ūkinės veiklos - pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimo, laikymo ir apdorojimo punkto veiklos išplėtimo Kęstučio g. 1 M, Lentvaris, Trakų r, poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacija

 

2018-09-12

Patikslinta UAB "APK" planuojamos ūkinės veiklos - atliekų tvarkymo veiklos išplėtimo Liepų g. 87 O, Klaipėdoje - poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacija

 

2018-09-10

Daugiau ariamos žemės - daugiau nitratų upėse?

 

2018-09-10

Lietuvos Respublikoje esančių laivų perdirbimo kompleksų sąrašas

 

2018-09-06

[bevardis]

 

PAV atrankos išvados 2018

 

2018-09-05

Patviritntos PAV programos 2018

 

2018-09-05

UAB „Demeksa“ planuojamos ūkinės veiklos – laivų perdirbimo Nemuno g. 42A, Klaipėdos m., prie krantinės Nr. 121, – poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacija

 

2018-09-05

Atrankos išvada dėl Panevėžio miesto gatvės (būsimos Šiaurinės) dalies (nuo Pramonės g. iki Smėlynės g.) statybos poveikio aplinkai vertinimo

 

2018-09-05

UAB "Anykščių šiluma" planuojamos ūkinės veiklos - Naujo biokuro katilo įrengimas esamame katilinės pastate Dariaus ir Girėno g. 8, Anykščiai - poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacija

 

2018-09-04

UAB "Lina Group" Statybinių ir griovimo atliekų naudojimo gamybinių pajėgumų padidinimas, Lentvario g. 25, Vilnius, poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacija

 

2018-09-04

UAB „Adampolis-NT“ planuojamos ūkinės veiklos – automobilių priežiūros ir remonto veiklos Terminalo g. 3, Kuprioniškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r., poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacija

 

2018-09-04

Atrankos išvada dėl AN "Nordic Sugar Kėdainiai" esamos katilinės rekonstrukcijos Pramonės g. 6, Kėdainiuose poveikio aplinkai vertinimo

 

2018-09-03

Atrankos išvada dėl biokuro katilų įrengimo termofikacinėje elektrinėje Nr. 2, Elektrinės g. 2, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo

 

.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacija

 

2018-07-09

Dėl administratoriaus priskyrimo IS AIVIKS

 

2018-07-02

Svarbi informacija veiklos vykdytojams, turintiems TIPK 2 priedo leidimus

 

2018-06-26

Informacija apie žuvų neršto pabaigą Kauno HE tvenkinyje

 

2018-03-01

Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių pakeitimai

 

2018-03-01

Svarbi informacija dėl GPAIS suvestų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės ir Taršos leidimų duomenų tikslinimo

 

2017-12-27

Tarša į Baltijos jūrą auga – tolstame nuo vandensaugos tikslų

 

2017-12-22

Informacija apie vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos metines ataskaitas

 

2017-12-21

Informacija apie nuotekų dumblo kokybės 2017 m. apskaitos žurnalo duomenų teikimą

 

2017-12-15

Lietuvos-Lenkijos tarpvalstybinių vandenų komisijos posėdis

 

2017-10-31

Aplinkos apsaugos agentūra 2017 metais tęsia žuvų išteklių gausinimą

 

2017-06-29

Dėl prekybos laukiniais gyvūnais

 

2017-02-15

Europos Komisija pradeda viešas konsultacijas dėl bendrosios žemės ūkio politikos (angl. CAP) ateityje

 

2018-06-29

Svarbi informacija veiklos vykdytojams, turintiems TIPK 2 priedo leidimus

 

2013-12-09

Leidinys "Aplinkos būklė 2012. Tik faktai"

 

2013-11-25

Seminaras „Duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus bei ataskaitų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimas Aplinkos apsaugos agentūrai, naudojant informacinę sistemą AIVIKS“

 

2013-10-15

Knygos “Baltijos jūros aplinkos būklė” pristatymas

 

2014-12-31

Agentūros tyrimų laivai

 

2012-11-07

Leidinys "Aplinkos būklė 2011. Tik faktai"

 

2018-06-25

Dėl Lietuvos miškų gaisringumo

 

2011-07-15

Leidinys "Aplinkos būklė 2010. Tik faktai"

 

2009-02-13

Leidinys „Lietuvos gamtinė aplinka, būklė, procesai ir raida“

 

2009-10-30

Agentūros informacinis filmas