Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Veikla > Ūkio subjektų priežiūra > Klausimynai

 

Klausimynai

Specialieji kontroliniai klausimynai skirti konkrečia ekonomine veikla užsiimančių subjektų patikrinimui privalomi Aplinkos apsaugos agentūros ir Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų aplinkos apsaugos pareigūnams pagal kompetenciją atliekant atitinkamų ūkinių sričių patikrinimus.

 

 1. Aplinkos apsaugos reikalavimų pakuotės gamintojams ir (ar) importuotojams kontrolinis klausimynas
 2. Aplinkos apsaugos reikalavimų didelių gabaritų atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo aikštelių eksploatuotojams kontrolinis klausimynas
 3. Aplinkos apsaugos reikalavimų baldų ir medienos plokščių gamybai kontrolinis klausimynas
 4. Aplinkos apsaugos reikalavimų ozono sluoksnį ardančias medžiagas ir fluorintas šiltanamio efektą sukeliančias dujas naudojančioms, tvarkančioms ir šių dujų turinčią įrangą eksploatuojančioms, įrenginėjančioms ir techniškai prižiūrinčioms įmonėms kontrolinis klausimynas
 5. Aplinkos apsaugos reikalavimų, atliekant paviršinių nuotekų tvarkymo patikrinimą, kontrolinis klausimynas
 6. Aplinkos apsaugos reikalavimų šilumos ir karšto vandens gamybai kontrolinis klausimynas
 7. Aplinkos apsaugos reikalavimų ūkio subjektams, vykdantiems vaistažolių, gėlių ar daržovių šiltnamiuose auginimą, kontrolinis klausimynas
 8. Aplinkos apsaugos reikalavimų elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkytojams kontrolinis klausimynas
 9. Aplinkos apsaugos reikalavimų pakuočių atliekas naudojančioms ir (ar) eksportuojančioms įmonėms, turinčioms teisę išduoti pažymas, kontrolinis klausimynas
 10. Aplinkos apsaugos reikalavimų gyvulininkystės ir paukštininkystės kompleksams kontrolinis klausimynas
 11. Aplinkos apsaugos reikalavimų hidroelektrinių eksploatacijai kontrolinis klausimynas
 12. Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių gamintojams ir (ar) importuotojams kontrolinis klausimynas
 13. Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui vykdymo kontrolinis klausimynas
 14. Aplinkos apsaugos reikalavimų atliekant žemės ūkio bendrovių ir ūkininkų veiklos patikrinimus kontrolinis klausimynas

 

 

 

Daugiau informacijos apie specialiuosius klausimynus galite rasti Verslo vartuose