Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > 2013-tieji: pradedami "Oro kokybės metai"

 

2013-tieji: pradedami "Oro kokybės metai"

  Švarus oras bus ES aplinkosaugos politikos svarbiausias klausimas 2013 metais. Europos Aplinkos agentūra pateikia daugybę informacijos, kuri gali būti kaip pagrindas peržiūrint oro užterštumo teisės aktus.

 

Pasak Europos aplinkos agentūros neseniai skelbtų paskutinių tyrimų ataskaitų, oro tarša vis dar kelia pavojų visuomenės sveikatai ir aplinkai. Norėdama pagerinti situaciją, Europos Komisija peržiūri "Teminę oro taršos strategiją" bei susijusius teisės aktus 2013 m. 

Europos Komisija taip pat parengė pranešimą spaudai: "Aplinka. Europiečiai norėtų griežtesnės ES oro kokybės politikos".

 

Daugiau informacijos: http://www.eea.europa.eu/highlights/2013-kicking-off-the-2018year