Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Laboratoriniai tyrimai ir matavimai > Aplinkos apsaugos agentūros akredituoti padaliniai > Aplinkos tyrimų departamentas

 

Aplinkos tyrimų departamentas

Aplinkos tyrimų departamentas yra akredituotas standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitikčiai nuo 2004 metų. Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos (toliau – NAB) reguliariai, nepriklausomai vertina Aplinkos tyrimų departamento kompetenciją, veiklos procedūras, atlieka priežiūros vizitus. Paskutinis akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.064 išduotas 2014 m. spalio 14 d. galioja iki 2019 m. spalio 13 d.

 

Aplinkos tyrimų departamentas akredituotas atlikti paviršinio, požeminio  vandens, nuotekų, aplinkos oro ir stacionariųjų oro taršos šaltinių išmetamųjų teršalų cheminius tyrimus, paviršinio vandens biocheminius tyrimus, paviršinio vandens, nuotekų ir cheminių medžiagų ūminio toksiškumo tyrimus, paviršinio vandens gama spinduolių savitųjų ir tūrinių aktyvumų tyrimus, biotos gama spinduolių savitųjų aktyvumų tyrimus, paviršinio vandens ir aplinkos oro mėginių ėmimą. Taip pat Aplinkos tyrimų departamentas yra akredituotas taikyti lanksčią sritį pirmo lankstumo atvejui, pagal akreditacijos dokumento AD 5.14 1-ame priede nurodytus lankstumo atvejus, t. y. procedūra taikoma mėginių ėmimą ar tyrimų atlikimą aprašančių dokumentų naujų leidimų arba juos pakeičiančių dokumentų taikymui. (Akreditavimo pažymėjimas, Aplinkos tyrimų departamento aktuali akredituota sritis).