Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2018 metai. (III ketv. nuo 2018-09-12) Atrankos ir PAV pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią nuo 2017-11-01).

 

2018 metai. (III ketv. nuo 2018-09-12) Atrankos ir PAV pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią nuo 2017-11-01).

Turinys:

 

1. Informacija apie buvusias klaidas, jų ištaisymą ir pataisytą/naują atrankos išvadą ar sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2018 m. (nuo 2017-11-01)

2. Informacija apie teismų panaikintas Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvadas ir sprendimus dėl ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2018 m. (nuo 2017-11-01)

3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija

4. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2018 m. (nuo 2017-11-01)

5. Informacija apie gautas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2018 m. (nuo 2017-11-01)

Informacija apie patvirtintas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2018 m (nuo 2017-11-01) 

7. Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2018 m. (nuo 2017-11-01) 

8. Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą 2018 m. (nuo 2017-11-01)

9. Sprendimai dėl atrankos išvadų dėl PAV galiojimo pratęsimo 2018 m. (nuo 2017-11-01)

10. Sprendimai dėl sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai galiojimo pratęsimo 2018 m. (nuo 2017-11-01)

 

1. Informacija apie buvusias klaidas, jų ištaisymą ir pataisytą/naują atrankos išvadą ar sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2018 m. (nuo 2017-11-01)

 

 

2. Informacija apie teismų panaikintas Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvadas ir sprendimus dėl ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2018 m. (nuo 2017-11-01)

 

 

3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija

 

Atrankos informacijos paskelbimo data

PŪV pavadinimas

PŪV organizatoriaus/užsakovo pavadinimas

PŪV vieta

Atrankos informacija

(arba papildyta atrankos informacija, jeigu atrankos informacija keitėsi po pastabų ir/ar pasiūlymų)

Terminas iki kada galima teikti pasiūlymus dėl atrankos informacijos ir/ar PŪV PAV Aplinkos apsaugos agentūrai

(10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas skaičiuojamas kitą dieną po paskelbimo))

Atrankos išvada

Data

Dokumento numeris

Atrankos išvados paskelbimo data

(atrankos išvada įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo ir galioja 3 metus)

2018-09-19

PŪV pavadinimas: Anglinės ir Uosto kelynų geležinkelių kelių, Naujoji Uosto g. 23, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav., rekonstravimas ir eksploatacija

PŪV organizatorius: AB "Lietuvos geležinkeliai", AB "Panevėžio keliai"

PŪV vieta:Naujoji Uosto g. 23, Klaipėda

 

Papildyta atrankos informacija,

lydrastis

 

titulinis

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai ( A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el. paštu aaa@aaa.am.lt) teikti iki  2018-09-26.    2018-09-19

2018-09-19

PŪV pavadinimas: Vėjo jėgainių statyba ir eksploatacija

PŪV organizatorius: UAB Otada

PŪV vieta: Šakių r. sav., Lukšių sen., Jurbūdžių k., Šakių sen., Aržuolupių k., Bridžių k.

    2018-09-18 Nr. (30.2)-A4-7621 2018-09-19

 

2018-09-18

PŪV pavadinimas: Šilutės rajono Petrelių žiemos polderio rekonstrukcija

PŪV organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracija

PŪV vieta: Šilutės r., Saugų sen., Petrelių k.

 

    2018-09-18 Nr. (30.5)-A4-7583
 2018-09-19

 

2018-09-18

PŪV pavadinimas: Šilutės rajono Vorusnės žiemos polderio rekonstrukcija

PŪV organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracija

PŪV vieta: Šilutės r., Rusnės sen., Vorusnės k.

 

    2018-09-18 Nr. (30.5)-A4-7565   2018-09-19

 

2018-09-18

PŪV pavadinimas: Kėdainių rajono Sirutiškio žvyro telkinio naujo ploto išteklių naudojimas

PŪV organizatorius: UAB "Apdaila"

PŪV vieta: Sirutiškių ir Kutiškių k., Surviliškio sen., Kėdainių r.

 

Papildyta atrankos informacija      

2018-09-18

PŪV pavadinimas:

AB "Vilniaus baldai" gamybos ir pramonės paskirties pastato paprastasis remontas.

PŪV organizatorius:

AB "Vilniaus baldai"

PŪV vieta:

Savanorių pr. 178B, Vilnius

 

Atrankos informacija

 

Priedai

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai ( A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el. paštu aaa@aaa.am.lt) teikti iki  2018-10-03.    
2018-09-18

PŪV pavadinimas:

Panevėžio r., Raguvos smėlio ir žvyro telkinio dalies išteklių naudojimas

PŪV organizatorius: UAB "Marsta"

PŪV vieta:

Panevėžio r., Raguvos sen., Vėžiškių k.

Papildyta atrankos informacija      
2018-09-17

PŪV pavadinimas:

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 rekonstravimas. Krantinės Nr. 68 rekonstravimas ir gilinimas iki 14,5 m (III etapas)

PŪV organizatorius: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

PŪV vieta:

Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, Nemuno g. 2, Klaipėda

Papildyta Atrankos informacija   2018-09-17 Nr. (30.2)-A4-7532 2017-09-17
 2018-09-17

PŪV pavadinimas:

nepavojingų ir pavojingų atliekų paruošimas tolimesniam naudojimui ir šalinimui, įskaitant atliekų laikymą

PŪV organizatorius: UAB "Vilanpa"

PŪV vieta:

Lentvario g. 13A, Vilnius

Papildyta atrankos informacija

Priedas 1

Priedas 2

     
 2018-09-17

PŪV pavadinimas: 4 vėjo elektrinių įrengimo Anykščių rajono savivaldybės Viešintų seniūnijos žemės sklypuose kadastriniai Nr. 3484/0001:12, 3484/0001:62, 3484/0001:169, 3484/0001:663 

PŪV organizatorius: UAB "Renerga"

PŪV vieta: Anykščių r. sav., Viešintų sen.

 Papildyta atrankos informacija
   2018-09-17 Nr. (30.2)-A4-7494
 

2018-09-17

PŪV pavadinimas: Okainių žemės ūkio bendrovės galvijų ūkio plėtra

PŪV organizatorius: Kėdainių rajono Okainių žemės ūkio bendrovė

PŪV vieta: Okainių k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav.

Papildyta atrankos informacija

Priedai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 

 

     
 

2018-09-14

PŪV pavadinimas: Prekybos paskirties pastato statyba ir eksploatacija

PŪV organizatorius: UAB "Liepų projektai"

PŪV vieta: Liepų g. 81, Klaipėdos m.

 

 Papildyta atrankos informacija
     

2018-09-13

PŪV pavadinimas: medienos atliekų tvarkymas

PŪV organizatorius: UAB "Lignineko"

PŪV vieta: Glaudėnų k., Sendvario sen., Klaipėdos r.

Papildyta atrankos informacija

I dalis

II dalis

Priedai 1-6

Priedai 9-17

kiti priedai

     

2018-09-13

PŪV pavadinimas: Pramoninio pastato (1095-7016-8040) rekonstrukcija į prekybos pastatą

PŪV organizatorius: UAB "S.U.B. projektai"

PŪV vieta: Drujos g. 2, Vilniaus m. sav.

Papildyta atrankos informacija      

2018-08-14

Pūv pavadinimas: eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymas.

Pūv organizatorius:UAB Vairotas

Pūv vieta S. Kerbedžio 19 B , Panevėžys

    2018-09-13 Nr. (30.4)-A4-7442 2018-09-17

2018-09-12

PŪV pavadinimas: pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas.

PŪV organizatorius : UAB ,,Žalvaris''

PŪV vieta: Metalo g. 3, Utena

Atrankos informacija

Priedai 1

Priedas2

Priedas 3

Priedas 4

Priedas 5

Priedas 6

priedas 7

priedas 8

priedas 9

priedas 10

     

4. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2018 m. (nuo 2017-11-01)

Paskelbimo data

PŪV pavadinimas

(kartu su pranešimu apie parengtą PAV programą)

PŪV vieta

Kur galima susipažinti su PAV programa (PŪV organizatoriaus/užsakovo arba PAV dokumentų rengėjo svetainės adresas su aktyvia nuoroda į paskelbtą PAV programą)

 2018-09-14  Smėlio ir žvyro išteklių gavyba Miškinių telkinio dalyje  Vilniaus apskrityje, Trakų rajono savivaldybėje, Senųjų Trakų seniūnijoje, Žūkų kaime  https://www.gjmagma.lt/images/viesinimas/PAV/Miskiniai/Miskiniai_2018/PAV_programa/Miskiniai_PAV_programa_2018_viesinimui.pdf

5. Informacija apie gautas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2018 m. (nuo 2017-11-01)

 

Paskelbimo data

PŪV organizatoriaus/užsakovo pavadinimas

PAV dokumentų rengėjo pavadinimas

PŪV vieta

PŪV pavadinimas

(kartu su pranešimu apie gautą PAV ataskaitą)

Kur galima susipažinti su PAV ataskaita (PŪV organizatoriaus/užsakovo arba PAV dokumentų rengėjo svetainės adresas su aktyvia nuoroda į paskelbtą PAV ataskaitą)

Terminas iki kada galima teikti pasiūlymus dėl PAV ataskaitos ir/ar PŪV PAV   (10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas skaičiuojamas kitą dieną po paskelbimo))

 2018-09-12 Putstiklio granulių gamyba (Druskininkų sav., Viečiūnų sen., Viečiūnų mstl., Verpėjų g. 22 ir 26A)  http://www.avcon.lt/Lt/Visuomene.htm  2018-09-26

6. Informacija apie patvirtintas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2018 m (nuo 2017-11-01) 

Data Dokumento numeris Rašto dėl programos  tvirtinimo pavadinimas
     

 

7. Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2018 m. (nuo 2017-11-01) 

Data 

Dokumento numeris

Sprendimas  

(galioja 5 metus nuo jo priėmimo dienos)

Susirinkimo

protokolas

PAV dokumentai (kurių pagrindu buvo priimtas sprendimas)

       

 

8. Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą 2018 m. (nuo 2017-11-01)

Data Pranešimas Sprendimas
     

 

9. Sprendimai dėl atrankos išvadų dėl PAV galiojimo pratęsimo 2018 m. (nuo 2017-11-01)

 

10. Sprendimai dėl sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai galiojimo pratęsimo 2018 m. (nuo 2017-11-01)