Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Užteršta Lomenos upė

 

Užteršta Lomenos upė

Šių metų birželio 6 d. ryte Kauno Regioninis aplinkos apsaugos departamentas gavo pranešimą iš gyventojų, kad į Lomenos upę, pirmos eilės Neries intaką, žemiau Kaišiadorių miesto teka teršalai.

 

Kauno RAAD specialistai išsiaiškino, kad Lomeną teršia nepilnai išvalytos nuotekos iš Kaišiadorių miesto nuotekų valyklos, sutrikus nuotekų valymo įrenginių darbui. Pagal turimus duomenis, birželio 6 d. į upę išleista 1805 m3, birželio 7 d. – 2647 m3, birželio 8 d. - 2645 m3 nepilnai išvalytų nuotekų. Valymo įrenginių sutrikimo priežastys nustatinėjamos.


Kadangi Lomenos upė yra mažo vandeningumo, pakliuvus dideliui teršalų kiekiui, upės teršalų praskiedimo ir apsivalymo galimybės yra labai mažos. Vyraujant karštiems orams, vyksta intensyvūs teršalų irimo procesai, kurių metu naudojamas deguonis, todėl jo kiekiai upėje dramatiškai mažėja, be to, su nevalytomis nuotekomis pakliūvantis didelis amonio azoto kiekis yra labai pavojingas žuvims ir kitiems vandens organizmams, todėl situacija Lomenos upėje yra grėsminga. Reaguojant į šį įvykį Kaišiadoryse buvo skubiai sušaukta ekstremalių situacijų komisija, kuri ieško sprendimų, kaip sumažinti Lomenos taršą nevalytomis nuotekomis.


Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas nuo birželio 7 d. dienos pradėjo imti kasdieninius vandens mėginius laboratoriniams tyrimams iš Kaišiadorių nuotekų valyklos, Lomenoje (žemiau nuotekų valyklos bei žiotyse) bei Neries upėje žemiau Lomenos įtekėjimo. Taip pat buvo paimtas nuotekų ir Lomenos upės vandens mėginys toksiškumo įvertinimui ir pristatytas Aplinkos apsaugos agentūrai tyrimams atlikti.


Pagal šiuo metu jau gautus tyrimų duomenis nustatyta, kad dėl nepilnai išvalytų nuotekų, pakliūvančių iš Kaišiadorių valymo įrenginių, Lomenoje, vandenyje ištirpusio deguonies koncentracija birželio 7 d tesiekė 2,5 mgO2/l (mažiausia leistina koncentracija 6 mgO2/l), amonio azoto koncentracija siekė 16 mgN/l (80 kartų daugiau nei geros būklės kriterijai), bendrojo azoto koncentracija. siekė 40 mgN/l (13 kartų daugiau nei geros būklės kriterijai), o bendrojo fosforo - 7 mgP/l (50 kartų daugiau nei geros būklės kriterijai).


Pagal turimus duomenis Aplinkos apsaugos agentūros specialistai  įvertino preliminarią teršalų sklaidą Lomenos upėje nuo teršalų patekimo vietos iki upės žiočių ir Neries upėje. Nuo nuotekų išleistuvo iki Lomenos žiočių yra apie 20.5 km. Preliminariai įvertinus srovės greitį, teršalai Lomenos žiotis nuo birželio 6 d. pasiekė per parą. Per tą parą bendrojo azoto koncentracijos sumažėjo (praskiedimas, irimas, nusėdimas) daugiau nei 5.7 karto, o bendrojo fosforo - 1.9 karto, todėl Lomenos žiotyse situacija jau buvo geresnė ir bendrojo azoto koncentracija birželio 7 d. siekė 7,0mgN/l (2.3 karto daugiau nei geros būklės kriterijai), amonio azoto koncentracija siekė 2 mgN/l (10 kartų daugiau nei geros būklės kriterijai), o bendrojo fosforo koncentracijos buvo 2,21 mgP/l (15,7 karto daugiau nei geros būklės kriterijai).


Vertinant užterštos Lomenos poveikį Neries upei verta akcentuoti, kad Neries upės debitas yra daugiau negu 500 kartų didesnis lyginant su Lomenos upelio debitu, todėl Kaišiadorių miesto valymo įrengimų darbo sutrikimas labai reikšmingo poveikio Neries upei neturėtų padaryti. Gavus daugiau tyrimų duomenų, vertinimo išvados bus patikslintos.

 

Žuvų kritimo šiomis dienomis nei Lomenoje, nei Neryje nebuvo pastebėta.