Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Teisinė informacija > Galiojančios tarnybinės nuobaudos > Tarnybinė nuobauda

 

Tarnybinė nuobauda

Aplinkos apsaugos agentūros valstybės tarnautojui pažeidus Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1, 4, 5 punktų reikalavimus, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 968 „Dėl Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių patvirtinimo", 2.1-2.3, 2.5, 3.2, 7.1, 9.3 papunkčių nuostatas ir todėl padarius tarnybinį nusižengimą, Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2016-11-09 įsakymu Nr. AP-301 buvo paskirta tarnybinė nuobauda - pastaba.