Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Atliktas preliminarus potvynių rizikos įvertinimas Lietuvoje

 

Atliktas preliminarus potvynių rizikos įvertinimas Lietuvoje

2007 m. Europos Sąjungoje buvo priimta Potvynių direktyva, kurios tikslas yra iki 2015 m. gruodžio 22 d. sukurti potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo sistemą, siekiant sumažinti neigiamas potvynių pasekmes žmonių sveikatai, aplinkai, kultūros paveldui ir ekonominei veiklai.

 

Potvynių direktyva skirta koordinuotai visoje Europos Sąjungoje kurti potvynių rizikos vertinimo ir valdymo sistemą, kadangi potvyniai yra vienas dažniausiai pasitaikančių gamtos reiškinių, sukeliančių reikšmingą neigiamą poveikį žmonių sveikatai ir gyvybei, aplinkai, kultūros paveldui, ekonominei veiklai ir infrastruktūrai. Besikeičiantis klimatas taip pat prisideda prie potvynių tikimybės ir jų neigiamų padarinių didėjimo. Europos Sąjungoje siekiama kiek įmanoma sumažinti potvynių neigiamų pasekmių riziką. Siekiant, kad potvynių rizikai sumažinti skirtos priemonės būtų veiksmingos, reikalinga jas kiek įmanoma labiau koordinuoti visame upės baseine, nes 60 % Europos upių baseinų apima kelias valstybes. Vykdant potvynių rizikos valdymą Bendrijos lygiu, bendri bei suderinti veiksmai padės pagerinti bendrą apsaugos nuo potvynių lygį visoje Europos Sąjungoje.

 

Potvynių rizikos vertinimo ir valdymo sistemą numatoma kurti trimis etapais:

 

- iki 2011 m. gruodžio 22 d. parengti ir patvirtinti preliminaraus potvynių rizikos vertinimo ataskaitą (I etapas); 

- iki 2013 m. gruodžio 22 d. parengti ir patvirtinti potvynių grėsmės ir potvynių rizikos žemėlapius (II etapas); 

- iki 2015 m. gruodžio 22 d parengti ir patvirtinti potvynių rizikos valdymo planus (III etapas).

 

 

 

Šiuo metu jau atliktas preliminarus potvynių rizikos įvertinimas Lietuvos Respublikoje. Kviečiame iki 2011 m. lapkričio 30 d. teikti komentarus, pastabas ir pasiūlymus Preliminaraus potvynių rizikos įvertinimo ataskaitai (išdėstytus raštu bei nurodžius siunčiančio asmens/ įstaigos kontaktus) adresu: Aplinkos apsaugos agentūra, Upių baseinų valdymo skyrius, Juozapavičiaus 9, LT- 09311, Vilnius.

 

Preliminaraus potvynių rizikos įvertinimo apibendrinimas

Preliminaraus potvynių rizikos įvertinimo ataskaita

Vandens telkiniai, kuriuose buvo arba gali kilti ateityje didelio mąsto potvyniai (Ataskaitos 1.1.8.1 pav)

Preliminariai išskirtos potvynių užliejamos teritorijos ir topografija (Ataskaitos 1.1.8.2 pav)

Žemės naudojimas preliminariai išskirtose potvynių užliejamose teritorijose (Ataskaitos 1.1.8.3 pav)