Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai

 

Darbo ir studentų praktikos skelbimai

 

Atranka į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas

 

 

Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas

 

 

Studentų praktika

 

 

teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas

Darbo skelbimai

 

Įstaigos pavadinimas:

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

(toliau - Agentūra)

Pareigos:

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (įsidarbinimo terminas iki 2015-02-26)

Pareigų pavadinimas:

Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas

Darbo vieta (miestas):

Vilnius, Juozapavičiaus g. 9.

Reikalavimai:

1. Turėti aukštąjį išsilavinimą.

2. Išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, būti susipažinusiam su teisės aktų rengimo reikalavimais, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau vadinama - Agentūra) nuostatais.

3. Mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A1 lygiu.

4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, Open Office, MS Outlook, Internet Explorer.

5. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

6. Žinoti tarnybinio etiketo reikalavimus, būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti.

Funkcijos:

1. Dalyvauti rengiant Agentūros veiklos metinę ataskaitą.

2. Registruoti Agentūros siunčiamus ir gaunamus dokumentus dokumentų turinio valdymo sistemoje.

3. Skanuoti Agentūros gaunamus dokumentus ir įrašyti kompiuterinėje dokumentų turinio valdymo sistemoje.

4. Pažymėti rezoliucijas kompiuterinėje dokumentų turinio valdymo sistemoje ir perduoti rengiamus ir gautus dokumentus atsakingiems vykdytojams.

5. Priimti pašto siuntas ir išsiųsti paštu (ar faksu) Agentūros rengiamus dokumentus adresatams.

6. Vykdyti kitus skyriaus vedėjo pavedimus.

Darbo užmokestis:

13 BMA koeficientas (1586 Lt)

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

Gyvenimo aprašymas

Dokumentai priimami adresu:

El. paštu v.trainaviciene@aaa.am.lt

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Tel. 870 662007

Skelbimas galioja iki: 2014-04-29