Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Kviečiame susipažinti su parengtais potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiais

 

Kviečiame susipažinti su parengtais potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiais

Visuomenė kviečiama susipažinti su potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiais, kurių parengimą koordinuoja Aplinkos apsaugos agentūra, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba ir Aplinkos ministerija, ir pareikšti savo pastabų bei pasiūlymų.

2011 metais Lietuvos Respublikoje buvo atliktas preliminarus potvynių rizikos įvertinimas. Jo metu buvo išanalizuoti praeityje įvykę didelio mąsto potvyniai, apžvelgta klimato kaitos įtaka potvyniams ir įvertintos galimybės ateityje kilti panašiems potvyniams. Atlikus  vertinimą ir nustačius prioritetines pavojingas teritorijas, 2012 metų pradžioje pradėti rengti potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiai:

  • Potvynių grėsmės žemėlapiai skirti nustatyti užliejamų teritorijų plotus, dėl įvairios kilmės ir tikimybės potvynių.
  • Potvynių rizikos žemėlapiai skirti įvertinti galimus su potvyniais susijusius neigiamus padarinius žmonių sveikatai, aplinkai, kultūros paveldui ar ekonominei veiklai.

Potvynių vertinimui surinkti tikslūs duomenys ir naudotos pasaulyje plačiai taikomos metodikos leido pasiekti tikslumą, kuris anksčiau nebuvo galimas, žemėlapiai parengti 1:2000 masteliu. Sudaryti žemėlapiai nėra skirti parodyti konkretaus potvynio, kuris vyko kažkuriais metais praeityje ar vyks ateityje, tačiau leidžia įvertinti galimą potvynių grėsmę nagrinėjamose teritorijose bet kuriais metais. Daugiau informacijos apie žemėlapius pateikta potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapių rubrikoje.

 

Žemėlapių sudarymui naudotų duomenų pavyzdys ir jų panaudojimas sudarant užliejamų žemėlapį Kėdainių mieste dėl mažos tikimybės potvynio

 

 

Žemėlapių peržiūrai parengtas interaktyvus žemėlapis internete, kuriame galima gauti informaciją apie skirtingos kilmės ir tikimybės potvynių užtvindomas teritorijas, taip pat galimą užliejimų žalą. Svarbu atkreipti dėmesį, kad parengti žemėlapiai šiuo metų nėra patvirtinti ir nenustato jokių papildomų teisinių apribojimų ūkinei veiklai užliejamose teritorijose. Šis pristatymas skirtas informuoti visuomenę ir institucijas apie parengtus žemėlapius, gauti pastabas bei pasiūlymus, ir, esant reikalui, atlikti korekcijas žemėlapiuose prieš juos patvirtinant. Žemėlapius numatoma patvirtinti iki 2014 m. vidurio. Žemėlapiai bus naudojami rengiant potvynių rizikos valdymo planus, kuriuose bus nustatomos konkrečios prevencijos ir apsaugos nuo potvynių priemonės.

 

Pastabų bei pasiūlymų teikimui ir jų nagrinėjimui yra numatyta skirti ne mažiau nei 6 mėn. Teikiant pastabas prašome atsižvelgti į tai, kad išnagrinėti visus pateiktus pastebėjimus gali būti labai sudėtinga ir daug išteklių reikalaujanti užduotis, taip pat į tai, kad tam tikrais atvejais gali būti reikalingi patikrinimai vietoje bei papildomi matavimai. Todėl siekiant užtikrinti, kad būtų įvertintos ir išnagrinėtos visos pateiktos pastabos ir pasiūlymai prašome pastabas pateikti iki 2014 m. kovo mėn. 5 d. Pastabas bei pasiūlymus prašome teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (Upių baseinų valdymo skyrius, Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT- 09311 Vilnius) arba Aplinkos ministerijai (A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius).