Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Gaisras Aukštumalos durpyne Šilutės rajone (atnaujinta 2011 06 10)

 

Gaisras Aukštumalos durpyne Šilutės rajone (atnaujinta 2011 06 10)

Birželio 7 d. į Šilutės rajoną išvykusi Aplinkos apsaugos agentūros (AAA) mobili aplinkos oro tyrimų laboratorija ilgiau negu 1,5 paros tyrė oro kokybę galimoje gaisro, kilusio Aukštumalos durpyne, poveikio zonoje.  

 

 

AAA specialistai, remdamiesi hidrometeorologinėmis prognozėmis, rengia ir pagal Lietuvos Hidrometeorologijos tarnybos reguliariai teikiamus Šilutės meteorologijos stoties duomenis atnaujina gaisro dūmų sklidimo prognozes.


Atsižvelgiant į vėjo kryptį, visą parą oro kokybė buvo tirta Prycmų gyvenvietėje, esančioje apie 8 km atstumu pavėjui nuo užsidegusio durpyno. Išmatuotos teršalų koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių. Vidutinė 24 valandų kietųjų dalelių KD10 koncentracija siekė 37 μg/m3 (ribinė vertė – 50 μg/m3 ),  maksimalus 8 valandų anglies monoksido koncentracijos vidurkis –  0,515 mg/m3 (ribinė vertė – 10 mg/m3), maksimali azoto dioksido koncentracija – 15 μg/m3  (ribinė vertė – 200  μg/m3.


Naktį iš birželio 8 d. į birželio 9 d. tyrimai buvo tęsiami arčiau gaisro židinio, apie  4 km atstumu pavėjui nuo durpyno, netoli Kintų gyvenvietės. Šioje tyrimų vietoje koncentracijos buvo dar mažesnės ir taip pat neviršijo ribinių verčių
Pagal birželio 10 d. duomenis paskaičiuota teršalų sklidimo prognozė rodo, kad gaisro dūmai šiomis dienomis turėtų sklisti rytų, šiaurės rytų kryptimi, link Žemaitkiemio.