Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Dėl situacijos Rokiškio rajone

 

Dėl situacijos Rokiškio rajone

2010 gruodžio 29 dieną, nuvykus į avarijos, įvykusios Rokiškio rajono Juodupės seniūnijoje naftos produktų transportavimo vamzdyne vietą, buvo nustatyta, kad avarijos padarinių likvidavimo darbai vyksta sėkmingai.


Nuo avarijos padarinių likvidavimo pradžios (per 28 val.), buvo suformuoti pylimai ir iškastos tranšėjos lauke, kuriame išsiliejo gazolinas. Tai padaryta siekiant lokalizuoti avarijos vietą.Taip pat buvo nutraukta drenažo sistemos atšaka ir per likusią drenažo sistemą teršalai nukreipti į melioracijos griovį.

Melioracijos griovyje suformuoti du grunto pylimai be pralaidų, esantys vienas nuo kito 100 metrų atstumu. Prieš juos susikaupiantys teršalai surenkami mobilių siurblių pagalba į prisipučiančias talpas. Žemiau šių pylimų pastatytas grunto pylimas su sifonine pralaida, jei labai pakiltų vanduo melioracijos griovyje. Žemiau šio pylimo suformuotos dvi šiaudų užtvaros. Pasirengta uždaryti sorbentiniais maišais pralaidą po keliu. Jei reikės, suformuoti prieš pralaidą grunto pylimą. Išžvalgytos ir kitos vietos kur galima būtų sustabdyti teršalų patekimą į Vyžuonos upę. Žemiau minėto kelio pralaidos dar yra dvi stacionarios pralaidos, kur galima formuoti pylimus ar sulaikomąsias užtvaras.

Teršalai melioracijos griovyje pasklidę tik iki pirmųjų suformuotų pylimų, kur jie surenkami. Nei prieš pylimą su sifonine pralaida, nei prieš šiaudų užtvaras teršalų nepastebėta. Paimti vandens mėginiai laboratoriniams tyrimams. Aplinkos apsaugos agentūros, Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo pareigūnai nustatė, kad darbai siekiant užkirsti kelią tolesniam teršalų plitimui yra atlikti gerai, pasirengta ir papildomiems veiksmams susidarius nenumatytoms aplinkybėms.

Vykdant avarijos padarinių likvidavimo darbus, suformuoti pravažiavimo keliai laukuose, nustumiant nuo grunto paviršiaus sniegą, surinkta 60 m3 teršalų, kurie supilti į geležinkelio cisterną Rokiškyje.

Atlikus užterštos teritorijos matavimus, nustatyta, kad užteršta virš 0,5 ha teritorija, taip pat melioracijos sistema ir melioracijos griovio dalis. Preliminariai įvertinta, kad iš pažeisto vamzdyno į aplinką galėjo ištekėti virš 500 m3 gazolino.

Nustatyta, kad avarijos priežastis yra vamzdžio įtrūkimas. Tai pirminiai duomenys, tikslesnes priežastis nustatys ekspertai. Energetikos inspekcija sudarė specialistų komisiją avarijos priežastims nustatyti.

Aplinkos apsaugos pareigūnai kontroliuoja avarijos padarinių likvidavimo darbus. Baigus šiuos darbus bus detaliai ištirta užteršta teritorija, atlikti geologiniai tyrimai. Įvertinus surinktus duomenis ir tyrimų rezultatus bus nustatyta aplinkai padaryta žala.