Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > ES ekologinis ženklas suteiktas naujiems produktams

 

ES ekologinis ženklas suteiktas naujiems produktams

2004 m. Lietuvai tapus Europos Sąjungos (toliau – ES) nare atsirado galimybė Lietuvos įmonių gaminamus produktus žymėti ES ekologiniu ženklu. ES ekologinio ženklo sistema skirta įgyvendinti ES tvaraus vartojimo ir gamybos politiką, kuria siekiama mažinti neigiamą vartojimo ir gamybos poveikį aplinkai, sveikatai, klimatui ir gamtos ištekliams. Sistema skirta skatinti rinktis aukšto aplinkosauginio veiksmingumo lygio produktus.  

ES ekologinis ženklas produktams suteikiamas vadovaujantis 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 66/2010 „Dėl ES ekologinio ženklo suteikimo“ ir Europos Komisijos sprendimu, kuriame aptariami ekologiniai kriterijai konkrečiai produktų grupei. Parengti ES ekologinio ženklo suteikimo kriterijai atitinka geriausius ES rinkoje esančių produktų aplinkosauginius veiksmingumo reikalavimus. ES ekologinio ženklo suteikimo kriterijai rengiami vadovaujantis moksliniais tyrimais atsižvelgiant į naujausius technologinius pasiekimus konkrečioje pramonės šakoje ir yra orientuoti tik į esminius produkto poveikio rodiklius per visą produkto būvio ciklą. ES šalys narės paskiria kompetentingas įstaigas, kurios įpareigotos suteikti ES ekologinį ženklą produktams, atitinkantiems šio ženklo suteikimo ekologinius kriterijus.


2010 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 1847 paskyrė Aplinkos apsaugos agentūrą kompetentinga įstaiga, atsakinga už 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo suteikimo numatytų užduočių vykdymą.


2013 m. rugpjūčio 23 d. Aplinkos apsaugos agentūra suteikė ES ekologinį ženklą AB „Naujoji Ringuva“ gaminamiems „Balance“ indų plovikliui ir „Balance“ skystajam skalbikliui spalvotiems audiniams.