Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Aerozolinių radionuklidų tūrinis aktyvumas 2011 metų kovo mėn. (atnaujinta 2011 04 04)

 

Aerozolinių radionuklidų tūrinis aktyvumas 2011 metų kovo mėn. (atnaujinta 2011 04 04)

Vykdydama valstybinį aplinkos radiologinį monitoringą, Aplinkos apsaugos agentūra atlieka radionuklidų tyrimus nenutrūkstamai Utenoje aerozolių stotyje renkamuose aerozolių mėginiuose.

 

Aerozolinių radionuklidų tūrinio aktyvumo matavimai leidžia identifikuoti į aplinką patenkančius dirbtinės kilmės radionuklidus, stebėti radionuklidų tolimosios pernašos įtaką pažemio atmosferos būklei, tačiau tiesiogiai jų išmatuoti negalima dėl mažos dalelių koncentracijos ore. Todėl iš pradžių per stiklo pluošto filtrą siurbiamas didelis oro tūris (vienam mėginiui apie 20 000 m3), po to atliekami filtrų gama spektrometriniai matavimai. Papildomai į įrenginį yra įstatomas anglies filtras, kuriame gama spektrometrijos būdu matuojama dujinio I-131 (jodo) vertė. Prasiurbus didelį oro kiekį gaunamas mėginys, kuriame naudojant šiuolaikinę įrangą galima išmatuoti ir labai mažus radionuklidų tūrinius aktyvumus.

 

2011 m. kovo mėn. 22-28 d. paimtuose aerozolių mėginiuose buvo išmatuotas labai mažas aerozolinio I-131 aktyvumas, taip pat rasti pėdsakiniai Cs-134 kiekiai. Šie radionuklidai nėra būdingi Lietuvos pažemio orui, todėl gali būti siejami su tolimąja pernaša, pasiekusią Lietuvą iš Japonijos po Fukusima Daiichi atominėje elektrinėje įvykusios avarijos. Įvykus avarijai Japonijoje, buvo prognozuojama, kad aerozolių pernaša su oro sraujymėmis gali pasiekti Lietuva per 10-14 dienų.

 

Dujinio I-131 minėtu laikotarpiu neužfiksuota, tikėtina, kad jis nepasiekė Lietuvos dėl sklaidos ir didelio atstumo. Aplinkos apsaugos agentūros išmatuotas aerozolinio I-131 tūrinis aktyvumas – 0,00007 – 0,00016 Bq/m3. Išmatuota vertė yra labai maža, todėl radiacinės taršos pavojaus Lietuvos aplinkai nėra.

 

Aplinkos apsaugos agentūra taip pat vykdo radionuklidų tyrimus oro iškritų mėginiuose. Filtrai tyrimams imami penkiose stotyse (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Utena, Dūkštas) maždaug kas 5 paras. Ant filtrų renkamos per tą laikotarpį iš oro iškritusios sausos (įvairios dalelės) ir šlapios (krituliai) iškritos. Iškritų mėginiuose paimtuose kovo mėnesį radionuklidų aktyvumo padidėjimo po Fukusima Daiichi atominėje elektrinėje įvykusios avarijos nenustatyta. Iškritose išmatuoto 2011 m. kovo mėn. bendrojo beta-spinduolių aktyvumo (matuojami kartu tiek gamtiniai, tiek dirbtinės kilmės radionuklidai) vidurkis įvairiose stotyse (0,04 – 0,09 Bq/m2 per parą) yra artimas ir net mažesnis nei 2010 m. kovo mėn. (0,05 – 0,096 Bq/m2 per parą).