Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Pristatytas leidinys - “Lietuvos gamtinė aplinka: būklė, procesai ir raida”

 

Pristatytas leidinys - “Lietuvos gamtinė aplinka: būklė, procesai ir raida”

Leidinio “Lietuvos gamtinė aplinka: būklė, procesai ir raida” pristatymas aplinkos apsaugos specialistams, mokslininkams bei visuomenei įvyko Lietuvos geologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos balandžio 8 d.  

Leidinyje vertinami Lietuvos gamtinės aplinkos pokyčiai įstojus į Europos Sąjungą, atskleidžiamos priežastys ir problemos, kurios lėmė Lietuvos gamtinės aplinkos kaitą, apžvelgiamos aplinkosaugos priemonės bei jų veiksmingumas, siekiant mažinti neigiamos žmogaus ūkinės veiklos padarinius, išsaugoti švarią bei sveiką aplinką ateities kartoms. Leidinyje taip pat pateikiami galimi atskirų aplinkos sektorių kaitos scenarijai artimiausioje ateityje.

 

Dabartinė aplinkos apsaugos politika ir ją įgyvendinančios institucijos yra pasiekusios esminių poslinkių šalies aplinkos būklės gerinimo sektoriuje, todėl šiandien galima konstatuoti, kad Lietuvos aplinka yra geresnė už daugelio kitų pasaulio šalių. Pastarųjų metų aukštą Lietuvos aplinkos gerovės įvertinimą labiausiai lėmė kelios pozicijos, pavyzdžiui Lietuva pripažinta pirmaujanti pasaulyje pagal oro kokybės gerėjimą bei miškų ploto augimą.

 

Leidinys “Lietuvos gamtinė aplinka: būklė, procesai ir raida” parengtas pagal vadinamąjį DPSIR (angl. driving force-pressure-state-impact-response) arba “veikiančiųjų jėgų-aplinkos apkrovos-būklės-poveikio-atsako” modelį, pagrįstą priežastinio ryšio principu. Šį modelį taiko dauguma Europos šalių, pateikdamos informaciją apie aplinkos būklę.

 

Šis leidinys yra parengtas Aplinkos apsaugos agentūrai įgyvendinant Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą. Leidinys buvo ruošiamas kartu su Vilniaus universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkais, Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūros, Lietuvos geologijos tarnybos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos, Jūrinių tyrimų centro, kitų valstybinių, mokslinių ir visuomeninių organizacijų specialistais.