Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Laboratoriniai tyrimai ir matavimai > Aplinkos apsaugos agentūros akredituoti padaliniai > Automatizuotų matavimo sistemų skyrius

 

Automatizuotų matavimo sistemų skyrius

2010 metais NAB pripažino Aplinkos būklės vertinimo departamento Automatizuotų matavimo sistemų skyriaus kompetenciją ir atitikimą standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimams, atliekant aplinkos oro anglies monoksido (CO), azoto oksido (NO), azoto dioksido (NO2), sieros dioksido (SO2) koncentracijų tyrimus. 2011 metais akreditavimo sritis buvo praplėsta ozono (O3) koncentracijos tyrimais ir 2015 m. akredituotas benzeno koncentracijos tyrimui aplinkos ore. Dabar galiojantis akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.104 (CO, NO, NO2, SO2, O3).