Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > 2012 m. gegužės 15 d. Aplinkos apsaugos agentūra, bendradarbiaudama su Baltijos aplinkos forumu (BEF), organizuoja mokymus (praktinį seminarą) „Cheminių mišinių klasifikavimas ir ženklinimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) reikalavimus“

 

2012 m. gegužės 15 d. Aplinkos apsaugos agentūra, bendradarbiaudama su Baltijos aplinkos forumu (BEF), organizuoja mokymus (praktinį seminarą) „Cheminių mišinių klasifikavimas ir ženklinimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) reikalavimus“

Aplinkos apsaugos agentūra, bendradarbiaudama su Baltijos aplinkos forumu (BEF), organizuoja mokymus (praktinį seminarą) „Cheminių mišinių klasifikavimas ir ženklinimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) reikalavimus".    

 

Mokymai yra skirti cheminius mišinius gaminančių ar importuojančių pramonės įmonių specialistams. Praktinio seminaro metu bus pristatyti nauji Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (toliau - CLP reglamentas) nustatyti cheminių mišinių klasifikavimo principai ir metodai (naujos pavojingumo klasės, naujos pavojingumo kategorijos, nauji klasifikavimo kriterijai (naujos ribinės koncentracijos, nauji skaičiavimo metodai, siejimo principai, m-faktorius)), cheminių mišinių ir cheminių medžiagų ženklinimo ir pakavimo, saugos duomenų lapų reikalavimai bei šių reikalavimų taikymo pereinamaisiais laikotarpiais ypatumai. Bus pateikiami praktiniai minėtų reikalavimų taikymo pavyzdžiai, vyks pratybos. Preliminari praktinio seminaro darbotvarkė pridedama.

 

Seminaras vyks šių metų gegužės 15 d. Aplinkos apsaugos agentūroje (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius). Pradžia 9.00 val.

Dalyviai praktinių užsiėmimų metu turėtų turėti CLP reglamento I priedą „Pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo ir ženklinimo reikalavimai" (popierinį variantą ar nešiojamame kompiuteryje), kuris bus reikalingas užduotims atlikti.

 

Prašome registuotis iki 11 gegužės d. žemiau pateiktoje anketoje. Telefonas pasiteiravimui (8-5) 212 6091.

 

Dalyvavimas seminare nemokamas!

 

Preliminari seminaro programa

 

 

Dalyvio registracijos anketa: