Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Struktūra ir kontaktai > Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2017 m. užduotys

 

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2017 m. užduotys

 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIAUS ROBERTO MARTECKO

2017 M. UŽDUOTYS

 

1. Užtikrinti savalaikį ir kokybišką informacijos apie aplinką rinkimą

2. Užtikrinti savalaikį ir kokybišką ataskaitų Europos Komisijai parengimą ir pateikimą.

3. Užtikrinti, Agentūrai priskirtose srityse, pasiūlymų Valstybinei aplinkos monitoringo programai parengti pateikimą programos rengėjui.

4. Užtikrinti ataskaitų apie nacionalinės REACH-CLP pagalbos tarnybos veiklą bei apie 2016 metais eksportuotų ir importuotų cheminių medžiagų kiekius parengimą ir pateikimą ECHA bei prognozių apie išmetamas fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas iki 2035 m. ataskaitos parengimą.

5. Atlikti įstaigos struktūrinę pertvarką užtikrinat Agentūrai nuostatais pavestų naujų funkcijų vykdymą, siekiant skaidrumo, veiklos efektyvumo ir vidaus kontrolės tobulinimo.